یک باب منزل در ناحیه دهم شهر کابل به مالک اصلی آن تسلیم داده شد

جلسۀ به منظور تطبیق حکم جلالتمآب رئیس جمهور در راب...

  جلسۀ تعقیبی به منظور تطبیق حکم جلالتمآب رئیس جمهور در مورد همسان‌سازی معاشات کارمندان و انتقال پروژه‌های ساختمانی وزارت صحت‌عامه به اداره عملیاتی و حمایوی انکشاف ملی ریاست جمهوری از طرف ر...

معلومات بیشتر

گفتمان ملی مشورتی جوانان در مورد چگونگی فعالیت شور...

گفتمان ملی مشورتی جوانان به منظور چگونگی فعالیت شورای عالی جوانان و نقش فعال جوانان کشور در تصمیم گیری های مهم با حضور هزاران جوان از سراسر کشور در تالار لویه جرگه برگزار شد.داکتر ادریس الکوزی دستیار خاص م...

معلومات بیشتر

رئیس عمومی اداره امور با نامزد و سرپرست وزارت تران...

  داکتر فضل محمود فضلی رئیس عمومی اداره امور ریاست جمهوری با قدرت الله ذکی نامزد و سرپرست وزارت ترانسپورت ملاقات نمود.

معلومات بیشتر

رئیس عمومی اداره امور با نامزد و سرپرست وزارت تحصی...

  داکتر فضل محمود فضلی رئیس عمومی اداره امور ریاست جمهوری با داکتر عباس بصیر نامزد و سرپرست وزارت تحصیلات عالی ملاقات نمود.

معلومات بیشتر

کمیته جوانان ریاست عمومی اداره امور دوباره فعال شد

  کمیته جوانان ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری دوباره فعال و انتخابات بین خودی شان برگزار شد. احمدالله نوید معا...

معلومات بیشتر

آخرین خبر ها

ویدیو های بیشتر