رئیس امور فرهنگی و اجتماعی با علماء، متنفذین و نمایندگان ترکتباران دیدار کرد

یک باب اپارتمان به مالک اصلی آن تسلیم داده شد

یک باب اپارتمان به مالک اصلی آن تسلیم داده شد ریاست بررسی منازل و جایدادهای تحت تأمین ریاست عمومی اداره امور امارت اسلامی افغانستان یک باب اپارتمان را در شهرک خواجه رواش مربوط ناحیه پانزدهم شهر کابل بعد از برر...

معلومات بیشتر

پروژه احداث سرک از بلاک دوم احمد شاه بابا مینه تا...

پروژه احداث سرک از بلاک دوم احمد شاه بابا مینه تا شهرک امینت آفرگشایی شد رياست تدارکات ملی اداره امور امارت اسلامی پروژه احداث سرک و کانال از گولای بلاک دوم احمد شاه بابا مینه الی شهرک امنيت را در حضور هیئت آف...

معلومات بیشتر

معاون انسجام امور امارت با شاروال خوست دیدار نمود

معاون انسجام امور امارت با شاروال خوست دیدار نمود مولوی سیف الدین تائب، معاون انسجام امور امارت ریاست عمومی اداره امور ضمن سفر به ولایت خوست با شاروال این ولایت دیدار نموده و با مسؤلین این ولایت از نزدک ملاقات...

معلومات بیشتر

ریاست تعمیرات، حفظ و مراقبت در مورد پروژه های جدید...

ریاست تعمیرات، حفظ و مراقبت در مورد پروژه های جدید جلسه برگزار نمود مولوی محمد یوسف سعد، رئیس ریاست تعمیرات، حفظ و مراقبت اداره امور امارت اسلامی پیرامون پروژه های جدید آبدات تاریخی این ریاست با مسؤلین مربوط ج...

معلومات بیشتر

بیست و سومین جلسه کابینه؛ در مورد تطبیق ماستر پلان...

بیست و سومین جلسه کابینه؛ در مورد تطبیق ماستر پلان شهر کابل فیصله صورت گرفت بیست و سومین جلسه کابینه امارت اسلامی افغانستان به رهبری رئیس الوزراء الحاج ملا مح...

معلومات بیشتر

ریاست تدارکات ملی جلسه آفرگشایی دو پروژه را برگزار...

ریاست تدارکات ملی جلسه آفرگشایی دو پروژه را برگزار نمود ریاست تدارکات ملی اداره امور جلسات آفرگشایی پروژه ساختمان سرک اعتبار کابل- لوگر (بینی حصار) الی چهار راهی ستانکزی و اعمار سرک قیصار- لامان به طول ۲۵ کیلو...

معلومات بیشتر

آخرین خبر ها

ویدیو های بیشتر