رئیس تسهیل سرمایه‌گذاری با مسؤلین شرکت 77 ترکی دیدار نمود

نمایندگان ولسوالی کلکان:" امارت اسلامی نظام ماست و...

نمایندگان ولسوالی کلکان:" امارت اسلامی نظام ماست و از آن حمایت می‌کنیم"مولوی محمد اسحق آخندزاده رئیس امور فرهنگی و اجتماعی ریاست عمومی اداره امور امارت اسلامی افغانستان با نمایندگان، علما و وکلای گذر ولسوال...

معلومات بیشتر

کمیته آفرگشایی تدارکات: جلسات آفرگشایی به شکل شفاف...

کمیته آفرگشایی تدارکات: جلسات آفرگشایی به شکل شفاف برگزار می‌شود مولوی محمد اعظم شعیب، آمر کمیته محرومیت ریاست تدارکات ملی اداره امور در جلسه آفرگشایی پروژه امور ساختمان سرک کوتل خیرخانه مینه امروز در حضو...

معلومات بیشتر

رئیس امور فرهنگی و اجتماعی اداره امور با نمایندگان...

رئیس امور فرهنگی و اجتماعی اداره امور با نمایندگان نواحی ششم و هفتم شهر کابل دیدار نمودمولوی محمد اسحق آخندزاده رئیس امور فرهنگی و اجتماعی ریاست عمومی اداره امور با علمای کرام، بزرگان قومی و وکلای گذر نواحی ششم...

معلومات بیشتر

یک دربند حویلی به مالک اصلی آن سپرده شد

یک دربند حویلی به مالک اصلی آن سپرده شدریاست بررسی منازل و جایدادهای تحت تأمین امارت ریاست عمومی اداره امور امارت اسلامی افغانستان امروز دوشنبه (29ربیع الثانی – 22 عقرب) یک دربند حویلی را که در سرک دهم وزی...

معلومات بیشتر

سومین جلسه کمیته تفکیک و تصفیه قراردادهای اداره ام...

سومین جلسه کمیته تفکیک و تصفیه قراردادهای اداره امور برگزار شدمولوی محمد صابر المعتصم بالله، معاون مالی و اداری ریاست عمومی اداره امور در جلسه کمیته تفکیک و تصفیه قراردادها می‌گويد؛ هدف ما شفافیت در پ...

معلومات بیشتر

آخرین خبر ها

ویدیو های بیشتر