یک دربند حویلی در شهر کابل به مالک اصلی آن تسلیم داده شد

رئیس امور فرهنگی و اجتماعی با نمایندگان ولسوالی قر...

رئیس امور فرهنگی و اجتماعی با نمایندگان ولسوالی قره‌باغ دیدار نمود مولوی محمد اسحق آخندزاده رئیس امور فرهنگی و اجتماعی ریاست عمومی اداره امور امارت اسلامی افغانستان در دیدار با نمایندگان ولسوالی قره‌...

معلومات بیشتر

موافقت‌نامه مدیریت و تطبیق پروژه کانال قوش‌تیپه مو...

موافقت‌نامه مدیریت و تطبیق پروژه کانال قوش‌تیپه مورد بحث و بررسی قرار گرفت مولوی محمد صابر معتصم بالله، معاون مالی و اداری ریاست عمومی اداره امور در جلسه موافقت نامه مدیریت و تطبیق پروژه کانال قوش تی...

معلومات بیشتر

رئیس امور فرهنگی و اجتماعی اداره امور با نمایندگان...

رئیس امور فرهنگی و اجتماعی اداره امور با نمایندگان نواحی هشتم و نهم شهر کابل دیدار کرد مولوی محمد اسحق آخندزاده، رئیس امور فرهنگی و اجتماعی ریاست عمومی اداره امور امارت اسلامی به منظور حل مشکلات مردم نواحی هشت...

معلومات بیشتر

جلسه تخنیکی میان ریاست تسهیل و سرمایه گذاری و وزار...

جلسه تخنیکی میان ریاست تسهیل و سرمایه گذاری و وزارت صنعت و تجارت برگزار شدجلسه تخنیکی جهت معرفی پروژه کمپاین سرمایه گذاری در افغانستان (Invest in Afghanistan) میان ریاست تسهیل و سرمایه گذاری ریاست عمومی اداره ام...

معلومات بیشتر

یک باب اپارتمان به مالک اصلی آن تسلیم داده شد

یک باب اپارتمان به مالک اصلی آن تسلیم داده شد ریاست بررسی منازل و جایدادهای تحت تأمین ریاست عمومی اداره امور امارت اسلامی افغانستان یک باب اپارتمان را که در شهرک خواجه رواش، ناحیه پانزدهم شهر کابل موقعیت دارد؛...

معلومات بیشتر

آخرین خبر ها

ویدیو های بیشتر