معین پلان و پالیسی وزارت احیأ وانکشاف دهات معرفی گردید

۴۶تن از برنامهء آموزشی انستیتیوت تدارکات ملی فارغ...

۴۶تن از کارکنان ۱۸ وزارت و ادارات مختلف از ۲۱مین و ۲۲مین دور پیرامون اصول و طرزالعمل های تدارکات برنامه آموزشی انستیتیوت تدارکات ملی ریاست عمومی اداره امور امارت اسلامی افغانستان فارغ گردید.در این مورد، مراسمی ا...

معلومات بیشتر

بیست و پنجمین جلسه کابینه؛ بودجه سال مالی آینده تا...

  در ۲۵مین جلسهء کابینه امارت اسلامی افغانستان سند بودجه سال مالی ۱۴۰۲ تائید و وزارت مالیه بخاطر انجام اقدامات لازم موظف گردید.این جلسه که تحت ریاست رئیس الوزراء الحاج ملا محمد حسن اخند (ششم شعبان ا...

معلومات بیشتر

جلسهء به ‌منظور واگذاری زمین مربوط وزارت دفاع ملی...

  جلسهء به‌منظور واگذاری زمین کمیساری سابق وزارت دفاع ملی در ولایت به جانب وزارت صحت عامه از طرف ریاست امور فرهنگی و اجتماعی ریاست عمومی اداره امور امارت اسلامی افغانستان امروز سه‌شنبه ( 7 شعبان...

معلومات بیشتر

اعلان داوطلبی

ریاست عمومی اداره امور ا.ا.ا از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی 10پروژه مورد ضرورت ریاست تعمیرات، حفظ و مراقبت خویش که مشخصات آنها در ذیل ذکر میباشد، اشتراک نموده و سافت کاپی شرطنامه را در ف...

معلومات بیشتر

جلسهء به‌منظور ارزیابی و نظارت از کارکرد های ریاست...

براساس فیصله کابینه، جلسهء به‌منظور ارزیابی و نظارت از کارکرد های ریاست عمومی شاروالی کابل تحت ریاست مولوی عبدالسلام حقانی معاون مالی و اداری ریاست عمومی اداره امور امارت اسلامی افغانستان برگزار گردید.این ج...

معلومات بیشتر

آخرین خبر ها

ویدیو های بیشتر