یک دربند حویلی در شهر کابل به مالک اصلی آن تسلیم داده شد

شرکت امارتی افغان تلیکام تقویه شود تا خدمات بهتر ع...

شرکت امارتی افغان تلیکام تقویه شود تا خدمات بهتر عرضه کند مولوی سیف الدین تائب، معاون نظارت و پالیسی ریاست عمومی اداره امور در جلسه پرداخت قروض مربوط شرکت افغان تلیکام می‌گوید که میان شرکت افغان تلیکام و...

معلومات بیشتر

رئیس جدید ریاست عمومی انسجام امور شاروالی ها به کا...

رئیس جدید ریاست عمومی انسجام امور شاروالی ها به کارمندان این اداره معرفی شد الحاج عبدالقاهر فیروز، رئیس ریاست عمومی انسجام امور شاروالی های ریاست عمومی اداره امور در حالی معرفی شد که تعدادی از کارمندان این ادا...

معلومات بیشتر

نمایندگان ولسوالی کلکان:" امارت اسلامی نظام ماست و...

نمایندگان ولسوالی کلکان:" امارت اسلامی نظام ماست و از آن حمایت می‌کنیم"مولوی محمد اسحق آخندزاده رئیس امور فرهنگی و اجتماعی ریاست عمومی اداره امور امارت اسلامی افغانستان با نمایندگان، علما و وکلای گذر ولسوال...

معلومات بیشتر

کمیته آفرگشایی تدارکات: جلسات آفرگشایی به شکل شفاف...

کمیته آفرگشایی تدارکات: جلسات آفرگشایی به شکل شفاف برگزار می‌شود مولوی محمد اعظم شعیب، آمر کمیته محرومیت ریاست تدارکات ملی اداره امور در جلسه آفرگشایی پروژه امور ساختمان سرک کوتل خیرخانه مینه امروز در حضو...

معلومات بیشتر

رئیس امور فرهنگی و اجتماعی اداره امور با نمایندگان...

رئیس امور فرهنگی و اجتماعی اداره امور با نمایندگان نواحی ششم و هفتم شهر کابل دیدار نمودمولوی محمد اسحق آخندزاده رئیس امور فرهنگی و اجتماعی ریاست عمومی اداره امور با علمای کرام، بزرگان قومی و وکلای گذر نواحی ششم...

معلومات بیشتر

آخرین خبر ها

ویدیو های بیشتر