جلسۀ هماهنگی به منظور حل مشکلات پروژه پرداخت معاشات از طریق موبایل یا MSP برگزار شد

رئیس عمومی اداره امور با شمار از رئیسان صحت عامه...

  داکتر فضل محمود فضلی رئیس عمومی اداره امور ریاست جمهوری با شماری از رئیسان صحت عامه ولایات دیدار کرده، مشکلات و پیشنهادات آنان را استماع نمود.   در این دیدار رئیس صحت عامه ولایت...

معلومات بیشتر

جلسۀ هماهنگی جهت نهایی سازی طرح ها به منظور برگزار...

جلسۀ هماهنگی جهت نهایی سازی طرح ها به منظور برگزاری اولین کنفرانس ملی دولتداری باز برگزار گردید. در این جلسه که مسئولین ریاست عمومی دفتر مقام عالی، ریاست عمومی اداره امور، سکرتریت دولتداری باز، ارگان های محلی،...

معلومات بیشتر

به منظور ارزیابی کیفیت خدمات صحی کمیته مشترک ایجاد...

  به منظور ارزیابی کیفیت خدمات صحی جلسۀ به رهبری داکتر محمد رفیع پوپل معاون نظارت و حراست از قانون ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری با نماینده وزارت صحت عامه و مسوولین جناح ثالث ارزیابی خدمات صحی و پرو...

معلومات بیشتر

خط آهن خواف-هرات در آیندۀ نزدیک مورد بهره برداری ق...

در مورد افتتاح قطعه سوم خط آهن خواف – هرات جلسۀ هماهنگی به رهبری عطاالله نصیب رئیس واحد تسهیل سرمایه گذاری اداره امور ریاست جمهوری با اشتراک والی هرات، رئیس تصدی محافظت عامه و معینان اداره خط آهن افغانستان...

معلومات بیشتر

رئیس عمومی اداره امور با آقای شیرزی ملاقات نمود

داکتر فضل محمود فضلی رئیس عمومی اداره امور ریاست جمهوری‌ با محمد شفیق گل آغا شیرزی شخصیت‌ سیاسی و مردمی کشور دیدار کرد.در این دیدار در رابطه به پروسه صلح و انسجام مردم در حمایت از نظام جمهوری بحث...

معلومات بیشتر

آخرین خبر ها

ویدیو های بیشتر