یک دربند حویلی در شهر کابل به مالک اصلی آن تسلیم داده شد

قاری عبدالولی صدیقی: در نظام اسلامی حق کسی ضایع نم...

قاری عبدالولی صدیقی: در نظام اسلامی حق کسی ضایع نمی‌شود ریاست تدارکات ملی اداره امور، سه جلسه آفرگشایی پروژه‌های مختلف را که مربوط ریاست شاروالی کابل و شرکت برشنا می‌شود؛ امروز در حضور هیئت آفرگ...

معلومات بیشتر

جلسه هماهنگی به منظور اعمار مساجد در شاهراه های بز...

جلسه هماهنگی به منظور اعمار مساجد در شاهراه های بزرگ برگزار گردید این جلسه به ‌منظور اعمار مساجد با ملحقات آن در هر 70 کیلومتری مسیر شاهراه های بزرگ، بر اساس حکم عالیقدر امیرالمؤمنین شیخ القرآن والحدیث مو...

معلومات بیشتر

یک باب اپارتمان به مالک آن تسلیم داده شد

یک باب اپارتمان به مالک آن تسلیم داده شد ریاست بررسی منازل و جایدادهای تحت تأمین ریاست عمومی اداره امور امارت اسلامی افغانستان یک باب اپارتمان را که در بلاک های خوشحال خان، ناحیه پنجم شهر کابل موقعیت دارد؛ بعد...

معلومات بیشتر

شیخ عبدالرحیم رحیمی: جلسات آفرگشایی به شکل شفاف بر...

شیخ عبدالرحیم رحیمی: جلسات آفرگشایی به شکل شفاف برگزار می‌شود ریاست تدارکات ملی اداره امور ا.ا.ا، جلسه آفرگشایی پروژه تدارک 2 قلم تیل دیزل و پترول ضرورت قطعات و جزوتام‌های مرکزی و قول اردوهای ساحوی و...

معلومات بیشتر

رئیس عمومی انسجام امور شاروالی ها با مسؤل پروژه ها...

رئیس عمومی انسجام امور شاروالی ها با مسؤل پروژه های مؤسسه (UNOPS) دیدار نمود الحاج عبدالقاهر فیروز رئیس عمومی انسجام امور شاروالی های ریاست عمومی اداره امور با آقای سنجی ماتور مسؤل خدمات پروژه های مؤسسه خیریه...

معلومات بیشتر

آخرین خبر ها

ویدیو های بیشتر