5مین جلسهء کابینه؛ کمیته های به منظور حل مشکلات مهاجرین افغان در خارج از کشور تشکیل میشود

در پنجمین جلسهء کابینه امارت اسلامی افغانستان، بر علاوه بحث در مورد موضوعات دیگر، هیئتی به منظور حل مشکلات مهاجرین افغان در کشور های خارجی گماشته شد.
این هیئت به سرپرستی مولوی امیر خان متقی سرپرست وزیر وزارت امور خارجه و با عضویت ملا محمد عباس اخند سرپرست وزیر وزارت مبارزه با حوادث طبیعی، لوی څارنوال مولوی عبدالرحمن شریعتی، مولوی عبدالرحمن معین وزارت احیاوانکشاف دهات، مولوی عبدالقدیر احمد معاون د افغانستان بانک جور شده، که نماینده گان از وزارت های اطلاعات و فرهنگ، معارف، امر بالمعروف، نهی عن المنکر و سمع شکایات، امور مهاجرین و عودت کننده گان و ریاست عمومی استخبارات نیز در ان عضویت داشته می باشد.
هیئت یاد شده، مشکلات مهاجرین افغان در خارج از کشور را بررسی نموده به منظور حل مشکلات شان، تشکیل و طرزالعمل کاری کمیته های مهاجرین را ترتیب و غرض تصمیم گیری به جلسهء کابینه ارایه نماید.
این جلسهء کابینه تحت رهبری الحاج ملا محمد حسن آخند رئیس الوزراء ا.ا.ا در اول صفر المظفر برابر با هفتم سنبله سال جاری با تلاوتی آیاتی قرآن کریم آغاز گردیده ومطابق اجندا در مورد موضوعات مختلف بحث صورت گرفت.
بر اساس فیصله این جلسه به کمیسیون تنظیم معاشات و تشکیلات تحت رهبری مولوی عبدالسلام حنفی معاون اداری ریاست الوزراء وظیفه سپرده شد تا اجراء حقوق تقاعد متقاعدین را به عهده گرفته و نتایج آن را در جلسه بعدی کابینه شریک نماید.
همچنان در این جلسه به مناسبت سالگرد استقلال کشور، نهم سنبله برابر با سوم ماه صفر المظفر رخصتی عمومی انتخاب شد.
همچنان نصاب که از سوی هیئت گماشته شده به ریاست های دعوت و ارشاد ارائه گردیده بود؛ به تصویب رسید.
این جلسه کابینه که روز دوشنبه برگزار شد، با دعای خیر به پایان رسید.