دو واحد آپارتمان به مالک اصلی آن سپرده شد

دو واحد آپارتمان به مالک اصلی آن سپرده شد
ریاست بررسی منازل و جایدادهای تحت تأمین امارت ریاست عمومی اداره امور امروز یک شنبه (دوم ربیع الاول/ ۲۶سنبله) دو واحد آپارتمان را در ناحیه پنجم شهر کابل به مالک اصلی آن تسلیم نمود.
این آپارتمان‌ها واقع منزل دوم و سوم بلاک ششم مجتمع رهایشی و تجارتی روهین سلیمان در ساحه خوشحال خان مینه مربوط ناحیه پنجم شهر کابل موقعیت دارد.
آپارتمان‌های مذکور بعد از بررسی، توسط مولوی محمد شفیق حقانی مسؤل تحت تأمین و رفع تأمین ریاست متذکره در حضور داشت وکیل گذر، نیروهای امنیتی حوزه پنجم پولیس و استخبارات به وکیل شرعی غلام عباس ابراهیم زاده، نماینده ولایت بلخ در پارلمان سابق؛ سپرده شد.
رامین سلیمی وکیل غلام عباس ابراهیم زاده، پس از تسلیم شدن خانه از امارت اسلامی افغانستان قدردانی نمود.