یک دربند حویلی به مالک اصلی آن سپرده شد

یک دربند حویلی به مالک اصلی آن سپرده شد
ریاست بررسی منازل و جایدادهای تحت تأمین امارت ریاست عمومی اداره امور امارت اسلامی افغانستان امروز شنبه (اول ربیع الاول / 25سنبله) پس از بررسی، یک دربند حویلی را در کارته سه شهر کابل به مالک اصلی آن تسلیم نمود.
این حویلی در دو طبقه به مساحت سیزده و نیم بسوه واقع سرک چهارم کارته سه – ناحیه ششم موقعیت دارد که بعد از بررسی، توسط قاری لعل محمد منصور، کارشناس بررسی امور منازل درحضور داشت نماینده وکیل گذر و منسوبین امنیتی حوزه‌ی سوم به مالک اصلی آن که در خارج از کشور زندگی می‌کند و جهت تسلیم شدن حویلی خود به کشور برگشته است، سپرده شد.
غلام محی الدین عزیز، مالک منزل یادشده باشنده اصلی مزار شریف می‌باشد و پس از تسلیم شدن خانه از امارت اسلامی افغانستان قدردانی نمود.
قابل یاد آوری است، که در هفته گذشته نیز، یک باب منزل در ساحه وزیر اکبر خان به صاحب اصلی آن سپرده شد.