یک باب منزل به صاحب اصلی آن تسلیم داده شد

یک باب منزل به صاحب اصلی آن تسلیم داده شد

ریاست بررسی منازل و تحت تأمين ریاست عمومی اداره امور امارت اسلامی افغانستان امروز پنجشنبه (29صفرالمظفر/ 23سنبله) پس از بررسی، یک باب منزل را در ولایت کابل به مالک اصلی آن تسلیم نمود.

منزل دو طبقه‌یی مذکور در کوچه دوم، سرک سیزدهم وزیر اکبر خان - ناحیه دهم شهر کابل موقعیت دارد که توسط شخصی بنام احمد احمدی قبل از فتح، غصب گردیده بود. منزل مذکور که پس از فتح، توسط مجاهدین امارت اسلامی نگهداری میشد امروز از طرف مولوی عبدالولی حامد مسؤل تحلیل اسناد منازل مسکونی و جایدادهای تحت تأمین و رفع تأمین ریاست یاد شده در حضور داشت مسؤلین و وکیل گذر به مالک اصلی آن که یک خانم بود سپرده شد. مالک منزل یاد شده باشنده اصلی کابل، پس از تسلیم شدن خانه خود از امارت اسلامی افغانستان قدردانی نمود.

ریاست بررسی منازل و تحت تامین ریاست عمومی اداره امور در همکاری با وزارت امور داخله و ریاست عمومی استخبارات در مرکز کابل و ولایات، منازل غصب شده را بررسی نموده و به مالکین اصلی آن تسلیم می‌نمایند که تا اکنون نزدیک به 100باب منزل را بررسی و به صاحبان اصلی شان تحویل داده اند.