متخصصین محیط زیستی: توجه به حفاظت محیط زیست باید در اولویت امارت اسلامی باشد

متخصصین محیط زیستی: توجه به حفاظت محیط زیست باید در اولویت امارت اسلامی باشد

ریاست امور فرهنگی و اجتماعی ریاست عمومی اداره امور جلسه هماهنگی را میان نمایندگان اداره ملی محیط زیست، موسسهء حفاظت از حیات وحش و شماری از متخصصین محیط زیستی کشور برگزار نمود.
در این نشست که امروز سه‌شنبه( 27صفرالمظفر/21 سنبله) در مقر ریاست عمومی اداره امور به رهبری مولوی محمد اسحق آخندزاده، رئیس امور فرهنگی و اجتماعی این اداره برگزار گردید؛ روی حفظ محیط زیست و چالش‌های آن بحث و تبادل نظر صورت گرفت.

در این جلسه متخصصین محیط زیستی تاکید کردند که وضعیت محیط زیستی کشور باید در جایگاه مهمتر آجندای ملی و برنامه‌های امارت اسلامی قرار گیرد توجه به حفاظت محیط زیست باید در اولویت امارت اسلامی باشد.
ایشان آلوده‌گی هوا، آب و مدیریت آب، فاضلاب، قطع جنگلات، حفاظت از حیات و حش، انقراض نباتات دارویی و دریای کابل را از جمله چالش‌های عمده‌ی محیط زیستی خوانده، نقش علما و وکلای گذر را در قسمت آگاهی دهی پیرامون محیط زیست مهم میدانند.
مولوی محمد اسحق آخندزاده، ضمن استقبال از کارکرد و برنامه آن‌ها؛ وعده سپرد که دیدگاه و برنامه‌های آن‌ها را با رهبری مقام ریاست الوزراء شریک ‌نماید.
جلسه با تلاوت قرآن‌کریم آغاز و دعای خیر پایان یافت.