محترم عبدالودود ثابت

بیوگرافی: محترم عبدالودود ثابت

سال تولد:1337

محل تولد: ولایت بدخشان

تعلیمات ابتدائیه و ثانوی: لیسه غیاثی بدخشان

تحصیلات عالی: لیسانس فارمسی پوهنتون کابل

تجربه کاری: مشاور امور صحی کمیته سویدن برای افغانستان، معاون ولایت بدخشان، رئیس سره میاشت، رئیس فاکولته طب و استاد دیپارتمنت کیمیا و بیوشیمی، رئیس دفتر مقام وزارت دولت در امور پارلمانی و رئیس مالی و اداری آن وزارت و همچنان مشاور ارشد وزیر دولت در امور پارلمانی

منصب کنونی: مشاور ارشد مقام عالی ریاست ج.ا.ا. در امور اجتماعی