محترم داکتر امان الله فصیحی

بیوگرافی محترم داکتر امان الله فصیحی

سال تولد:1359

محل تولد: ولایت میدان وردک

تعلیمات ابتدائیه و ثانوی: ابتدائیه در مکتب بهسود میدان وردک و متباقی در کشور ایران

تحصیلات عالی: دوکتورای جامعه شناسی از پوهنتون تهران

تجربه کاری: مدیر تحقیقات علمی پوهنتون کاتب، آمر ماستری پوهنتون کاتب، مشاور فرهنگی معاون دوم ریاست جمهوری، رئیس دفتر ارتباطات معاون دوم ریاست جمهوری، رئیس عمومی دفتر معاون دوم ریاست جمهوری .

منصب کنونی: مشاور ارشد مقام عالی ریاست جمهوری در امور فرهنگی و منابع بشری