محترم حاجی فضل کریم فضل

بیوگرافی حاجی فضل کریم فضل

سال تولد: 1332

محل تولد: ولایت ننگرهار

تعلیمات ابتدائیه و ثانوی: لیسه عالی ننگرهار

تحصیلات عالی: لیسانس حقوق و علوم سیاسی

تجربه کاری: در امور مردم‌داری، مطبوعات و رسانه های جمعی

منصب کنونی: مشاور ارشد رئیس ج.ا.ا در امور مطبوعات