محترم اعتبارخان ځدران

بیوگرافی محترم اعتبارخان ځدران ولد حاجی زالف

سال تولد: 1355

محل تولد: والسوالی  وزی ځدران ولایت پکتیا

تحصیلات ابتدایی: از لیسه غلام محمد غبار

تحصیلات عالی: لیسانس حقوق و علوم سیاسی و ماستری روابط بین الملل پوهنتون کاردان

تجربه کاری: عضو هیأت رهبری اطاق تجارت، از موسسان شورای اقتصادی افغان – آسترالیا و افغان - آلمان

عضو اجرایی افغانستان سارک

موقف کنونی: مشاور مقام عالی ریاست جمهوری در بخش مردمی