محترم  کبیرخان عیسی خیل

بیوگرافی محترم کبیرخان عیسی خیل

سال تولد: 1363

محل تولد: ولسوالی احمد آباد ولایت پکتیا

تحصیلات عالی: لیسانس حقوق و علوم سیاسی و ماستری در روابط بین الملل  با تمرکز روی حقوق بین الملل، انکشاف دیپلماسی از پوهنتون انگستان

تجربه کاری: بیش از 15 سال در بخشهای حقوق تجارت، حقوق بین الملل و حقوق بشر، پروژه های انکشاف اقتصادی و حقوقی در کشورهای عراق، سومالیا، افغانستان و امارات متحده عربی.

موقف کنونی: مشاور ارشد مقام عالی ریاست جمهوری در امور حقوقی