محترم  عبدالمتین بیک

بیوگرافی عبدالمتین بیک ولد عبدالمطلب

 سال تولد: 1367 

محل تولد: هزار سموچ ولایت تخار

تعلیمات ابتدائیه و ثانوی: لیسه ابو عثمان تالقانی

تحصیلات عالی: علوم سیاسی پوهنتون دهلی و ماستر بخش سیاست از پوهنتون جواهر لعل نهرو هندوستان

تجربه کاری: مشاور پالیسی وزارت امور داخله، معین مالی و اداری اداره مستقل ارگان های محلی، معاون ولایتی ریاست عمومی امنیت ملی و رئیس عمومی اداره مستقل ارگان های محلی

منصب کنونی: مشاور ارشد مقام عالی ریاست جمهوری در امور سیاسی و مردمی