محترم حکمت الله توریالی

بیوگرافی محترم حکمت الله توریالی فرزند محمد اشرف

سال تولد: 1360

محل تولد: سمنگان

تحصیلات ابتدایی: لیسه تجربوی شهر ایبک

تحصیلات عالی: لیسانس علوم سیاسی پوهنتون استقلال

 تجربه کاری: قومندان در دوره مقاومت، قومندان قطعه کشف فرقه 19 پیاده

منصب کنونی: مشاور ارشد مقام عالی ریاست جمهوری در امور انسجام روابط اقوام در حوزه شمال کشور