محترم  عبدالرشید ایوبی

بیوگرافی: عبدالرشید ایوبی ولد مولوی عبدالعزیز ایوبی 

سال تولد:1362

محل تولد: ولایت خوست

تحصیلات ابتدایی: مدرسه جامعه العلوم اسلامی زرگری کوهات

تحصیلات عالی: حقوق و علوم سیاسی پوهنتون مشعل 

تجربه: بیشتر از 15 در امور مردمی و تجارت

موقف کنونی: مشاور ارشد مقام عالی ریاست جمهور.ا.ا در امور اجتماعی