پنج شنبه , ۲۳ , عقرب , ۱۳۹۸

پلان رسانه ای اداره ثبت و بررسی دارایی ها

پلان آگاهی دهی و نشردارایی های اداره ثبت و بررسی دارایی ها که به اساس  ماده ۱۵۴ قانون اساسی ج.ا.ا ، فقره هفتم ماده سوم وماده ششم  قانون این اداره با توجه به اصول دسترسی به اطلاعات، آگاهی عامه و حفظ حریم خصوصی ترتیب شده است.

 اداره ثبت و بررسی دارایی های مقامات و کارکنان دولتی خود را موظف میداند که تمام اتباع کشور را از کارکرد ها و دست آورد های این اداره ذریعه هر ابزار ممکن اطلاعاتی در جریان بگذارد وگزارش های کاری خویش را از راه های ذیل به اطلاع مردم برساند.

پلان نشردارایی ها

 • اداره بعد از تکمیل نمودن پروسه بررسی ۳۰ قطه  فورم کنفرانس خبری برگزار می نماید، در این کنفرانس خبری تمام دست آورد ها، مشکلات، راه حل ها و نتایج تدقیق را با مردم شریک خواهد گردید.

 • اداره ثبت و بررسی دارایی های مقامات و کارکنان دولتی به اساس قانون دست رسی به اطلاعات تمام موارد قابل نشر را مطابق قوانین نافذه در اختیار رسانه های متقاضی اعم از ملی و بین المللی قرار میدهد.

 • اداره ثبت و بررسی دارایی های مقامات و کارکنان دولتی جهت آگاهی دهی کارکرد های انجام شده هر شش ماه به تدویر کنفرانس خبری میپردازد.

 • چاپ بروشور ها و رساله های معلوماتی به هردو زبانهای ملی .

 • تدویر کنفرانس های مشترک خبری با نهاد های دولتی و بین المللی جهت معلومات از کارکرد های مشترک.

 • ساختن ویدیو های کوتاه جهت رهنمود خانه پوری فورم ها ثبت دارایی.

 • برگزاری ویدیو کنفرانس های رهنمودی در سراسر تمام ولایات به کارمندان متقاضی.

 • ایجاد گاه نامه برای معلومات و جلب همکاری مردم که هر شش ماه به چاپ خواهد رسید.

 • چاپ بنر های انگیزه دهی جهت جلب همکاری مردم در بخش تدقیق دارایی واجدین شرایط.

 • برگزاری سیمنار های مختلط جهت جلب همکاری های مردم برای بهتر تدقیق نمودن سرمایه های واجدین شرایط.

 • اشتراک کارمندان بخش مطبوعات اداره ثبت و بررسی دارایی در برنامه های مطبوعاتی جهت ارایه معلومات به اساس قوانین نافذه کشور.

 • جلب همکاری رسانه های چاپی جهت نشر گزارشات اداره ثبت و بررسی دارایی ها.

 • ایجاد تیم پاسخگو رسانه ای تا بتواند به سوالات گزارشگران و مطبوعات جوابات قناعت بخش ارایه نماید.

 • ایجاد صفحات اجتماعی( فیسبوک، تویتر و…) اداره ثبت و بررسی دارایی ها.

شماره

اجراآت انجام شده

نوع فعالیت

زمان

ارگان

۱

تکمیل تدقیق ۳۰ فورم

برگزاری کنفرانس مطبوعاتی

هر زمان

تمام رسانه ها

۲

تثبیت وصف جرمی در فورم  و معرفی شخص به لوی  څارنوالی حتی یک فورم

برگزاری کنفرانس مطبوعاتی

هر زمان

تمام رسانه ها

۳

ارایه گزارشات کاری ربع وار

برگزاری کنفرانس مطبوعاتی

هر ربع سال مالی

تمام رسانه ها

۴

گزارش اجراآت انجام شده با سایر ادارات

برگزاری کنفرانس مطبوعاتی

هر زمان

تمام رسانه ها

۵

نشر فورم های مقامات عالی ربته دولتی به اساس قانون

ویپسایت اداره امور

دوامدار

اداره ثبت و بررسی

۶

برگزاری سمینار های معلوماتی

به اساس ضرورت

هر زمان

نهاد متقاضی

۷

ایجاد گاه نامه گزارشی- معلوماتی

مجله چاپی

هر شش ماه

اداره ثبت و بررسی

۸

چاپ و نشر بروشور ها و رساله های کوتاه معلوماتی و گزارشی

بروشور و رساله

طبق ضرورت

اداره ثبت و بررسی

۹

اشتراک تیم رسانه ای جهت ارایه گزارش و جلب رضایت مدعیان رسانه ای

تمام بحث های مربوط به اداره

به اساس ضرورت

تیم رسانه ای

۱۰

انگیزه دهی مردم برای ارایه معلومات در قسمت تدقیق

بنر های معلوماتی

همه ولایات

اداره ثبت و بررسی دارایی ها

۱۱

جلب همکاری رسانه های چاپی جهت نشر فعالیت های اداره

ارایه گزارش

تمام رسانه ها

تدوامدار

۱۲

نشر ماده های قانون اداره

ارایه معلومات به مردم در مورد کارکرد ها و مکلفیت های اداره جهت جلب همکاری مردم

شبکه های اجتماعی و ساختن ویدیو های کوتاه

دوامدار

نوت: ریاست ثبت و بررسی دارایی های مقامات عالی رتبه و کارکنان دولتی این حق را برای خود محفوظ میدارد که در صورت لزوم دید و مصلحت از نشر موارد حساس خود داری نماید.

 

دانلود: پلان رسانه ای

دست آوردها

جوانان