جمعه , ۱ , قوس , ۱۳۹۸

ریاست همکاری شرکای انکشافی

ریاست همکاری شرکای انکشافی نقطه وصل میان ریاست نظارت و ارزیابی، ریاست تحقیق و توسعه و وزارتخانه‌ها با شرکای تمویل کننده بین المللی می‌باشد تا در پروژه‌هایی مثل Sehatmandi)، EQUIP) اولیت‌های دولت گنجانیده وبصورت متداوم پیگری نموده و بمقام عالی گذارش دهد.   این ریاست زمینه را برای اجرای تصامیم بر‌اساس استراتیژی از قبل تعیین شده مهیا خواهد کرد؛ که مالکیت این پروژه‌ها از آن دولت خواهد بود. برعلاوه این اولویت بندی زمینه را برای تعهدات جدی فراهم خواهد نمود و در راستای تحقق روابط درون دولتی کمک می‌کند.

وظایف:

  • ایجاد نمودن هماهنگی موثر با سازمان‌های بین المللی انکشافی، صندوق‌های بین‌المللی پول (LOTFA, ARTF, etc) ) و مجمع شرکای تمویل کننده باهمکاری نزدیک با وزارت محترم مالیه؛

  • تهیه گزارشات در مورد پروژه‌های آینده، تغییرات به میان آمده، و همکاران سازمان های انکشافی؛

  • پیگیری از تعهدات مهم ملی و بین المللی.

دست آوردها

جوانان