برنامه آموزشی توسط انستیتوت تدارکات ملی برای کارکنان مقام ریاست الوزراء آغاز شد

پنجمین جلسه کمیته تفکیک و تصفیه قراردادها برگزار ش...

پنجمین جلسه کمیته تفکیک و تصفیه قراردادها برگزار شدمولوی محمد صابر معتصم بالله، معاون مالی و اداری ریاست عمومی اداره امور در جلسه کمیته تفکیک و تصفیه قراردادها گفت؛ پروژه‌ها و قراردادهای که به طور قان...

معلومات بیشتر

نمایندگان نواحی دهم و یازدهم: برای دفاع از امارت ا...

نمایندگان نواحی دهم و یازدهم: برای دفاع از امارت اسلامی آماده هر نوع قربانی هستیمالحاج مولوی محمد اسحق آخندزاده، رئیس امور فرهنگی و اجتماعی ریاست عمومی اداره امور امارت اسلامی افغانستان بخاطر حل مشکلات مرد...

معلومات بیشتر

دو و نیم جریب زمین به مالک اصلی آن سپرده شد

دو و نیم جریب زمین به مالک اصلی آن سپرده شد ریاست بررسی منازل و جایدادهای تحت تأمین ریاست عمومی اداره امور امارت اسلامی افغانستان دو نیم جریب زمین را که در ناحیه نهم ساحه شش درک شهر کابل موقعیت دارد؛ امروز سه&...

معلومات بیشتر

جلسات آفرگشایی با شفافیت کامل برگزار می‌شود

جلسات آفرگشایی با شفافیت کامل برگزار می‌شود مولوی محمود شاه زاهد، رئیس دفاع و امنیت اداره امور در جلسه آفرگشایی پروژه تهیه و تدارک (1721) قلم پرزه جات مختلف النوع وسایط ثقیله انجنیری وزارت دفاع ملی اشتراک...

معلومات بیشتر

مولوی محمد صابر معتصم بالله: در اطاعت حکمت نهفته ا...

مولوی محمد صابر معتصم بالله: در اطاعت حکمت نهفته است مولوی محمد صابر معتصم بالله معاون مالی و اداری ریاست عمومی اداره امور امارت اسلامی افغانستان در مراسم معرفی رئیس امور کادری، اصلاحات و بازنگری تشکیلات امارت...

معلومات بیشتر

زون پروسس صادرات (بسته بندی و انتقال معیاری اموال...

زون پروسس صادرات (بسته بندی و انتقال معیاری اموال تجارتی) در کابل ایجاد می‌شود به اساس فرمان عالیقدر امیرالمؤمنین حفظه الله، نشست مشترک به رهبری انجنیراحمد ضیأ خالد، رئیس تسهیل و سرمایه‌گذاری ریاست ع...

معلومات بیشتر

آخرین خبر ها

ویدیو های بیشتر