برنامه آموزشی توسط انستیتوت تدارکات ملی برای کارکنان مقام ریاست الوزراء آغاز شد

قاری عبدالولی صدیقی: در نظام اسلامی حق کسی ضایع نم...

قاری عبدالولی صدیقی: در نظام اسلامی حق کسی ضایع نمی‌شود ریاست تدارکات ملی اداره امور، سه جلسه آفرگشایی پروژه‌های مختلف را که مربوط ریاست شاروالی کابل و شرکت برشنا می‌شود؛ امروز در حضور هیئت آفرگ...

معلومات بیشتر

شیخ عبدالرحیم رحیمی: جلسات آفرگشایی به شکل شفاف بر...

شیخ عبدالرحیم رحیمی: جلسات آفرگشایی به شکل شفاف برگزار می‌شود ریاست تدارکات ملی اداره امور ا.ا.ا، جلسه آفرگشایی پروژه تدارک 2 قلم تیل دیزل و پترول ضرورت قطعات و جزوتام‌های مرکزی و قول اردوهای ساحوی و...

معلومات بیشتر

رئیس عمومی انسجام امور شاروالی ها با مسؤل پروژه ها...

رئیس عمومی انسجام امور شاروالی ها با مسؤل پروژه های مؤسسه (UNOPS) دیدار نمود الحاج عبدالقاهر فیروز رئیس عمومی انسجام امور شاروالی های ریاست عمومی اداره امور با آقای سنجی ماتور مسؤل خدمات پروژه های مؤسسه خیریه...

معلومات بیشتر

موافقت‌نامه مدیریت و تطبیق پروژه کانال قوش‌تیپه مو...

موافقت‌نامه مدیریت و تطبیق پروژه کانال قوش‌تیپه مورد بحث و بررسی قرار گرفت مولوی محمد صابر معتصم بالله، معاون مالی و اداری ریاست عمومی اداره امور در جلسه موافقت نامه مدیریت و تطبیق پروژه کانال قوش تی...

معلومات بیشتر

رئیس امور فرهنگی و اجتماعی با نمایندگان ولسوالی قر...

رئیس امور فرهنگی و اجتماعی با نمایندگان ولسوالی قره‌باغ دیدار نمود مولوی محمد اسحق آخندزاده رئیس امور فرهنگی و اجتماعی ریاست عمومی اداره امور امارت اسلامی افغانستان در دیدار با نمایندگان ولسوالی قره‌...

معلومات بیشتر

یک دربند حویلی به مالک اصلی آن تسلیم داده شد

یک دربند حویلی به مالک اصلی آن تسلیم داده شد ریاست بررسی منازل و جایدادهای تحت تأمین ریاست عمومی اداره امور امارت اسلامی افغانستان یک دربند حویلی را که در کارته چهارم، ناحیه سوم شهر کابل موقعیت دارد؛ بعد از بر...

معلومات بیشتر

آخرین خبر ها

ویدیو های بیشتر