شاروالی خوست ۲۸ پروژه را به ارزش ۳.۵ میلیون دالر تکمیل نموده است

رئیس عمومی اداره امور: مهارت ها وقتی مؤثر است که ا...

رئیس عمومی اداره امور: مهارت ها وقتی مؤثر است که از آن به شکل بهتر استفاده شود شیخ الحدیث مولوی نورالحق انور، رئیس عمومی اداره امور در "ورکشاپ پلان سازی و تهیه گزارش مبتنی برنتایج" با حضور داشت شماری از نمایند...

معلومات بیشتر

اعلان کاريابی

اعلان کاريابیاداره اصلاحات اداری و خدمات ملکی ریاست عمومی اداره امور به منظور سپردن کار به اهل و کار و ایجاد اداره سالم و مسلکی به سلسله اعلانات قبلی اینک به تعداد (۹۱) بست اداره ملی غذا و ادویه افغانستان کمبود...

معلومات بیشتر

ریاست تدارکات ملی پروژه جنراتورها و سولر های افغان...

ریاست تدارکات ملی پروژه جنراتورها و سولر های افغان تیلی‌کام را آفرگشایی نمود ریاست تدارکات ملی ریاست عمومی اداره امور پروژه ۵۰۰ پایه جنراتور و ۷۰۰ تخته سولر برای شرکت مخابراتی افغان تیلی‌کام را آفر گ...

معلومات بیشتر

برای 400 کارکن 40 اداره تدارکاتی در سیستم الکترونی...

برای 400 کارکن 40 اداره تدارکاتی در سیستم الکترونیکی تدارکات حساب کاری ایجاد گردید ریاست تدارکات ملی ریاست عمومی اداره امور امارت اسلامی افغانستان برای 400 تن از کارکنان 40 اداره تدارکاتی به منظور کار در سیستی...

معلومات بیشتر

امتحان الکترونیکی 99 بست اداره ملی غذا و ادویه افت...

امتحان الکترونیکی 99 بست اداره ملی غذا و ادویه افتتاح شد اصلاحات اداری و خدمات ملکی ریاست عمومی اداره امور امارت اسلامی افغانستان برنامه افتتاحیه امتحان الکترونیکی 99 بست خالی اداره ملی غذا و ادویه را برگزار ن...

معلومات بیشتر

پروژه 9 قلم مواد تطهیریه وزارت دفاع ملی آفرگشایی ش...

پروژه 9 قلم مواد تطهیریه وزارت دفاع ملی آفرگشایی شدریاست تدارکات ملی ریاست عمومی اداره امور پروژه 9 قلم مواد تطهیریه وزارت دفاع ملی را در حضور 35 شرکت داوطلب در تالار این اداره آفرگشایی نمود. این آفرگشای...

معلومات بیشتر

آخرین خبر ها

ویدیو های بیشتر