برنامه آموزشی توسط انستیتوت تدارکات ملی برای کارکنان مقام ریاست الوزراء آغاز شد

جلسه آفرگشایی سیم، کیبل و ترانسفارمر مربوط شرکت بر...

جلسه آفرگشایی سیم، کیبل و ترانسفارمر مربوط شرکت برشنا برگزار شد ریاست تدارکات ملی اداره امور ا.ا.ا، جلسه آفرگشایی پروژه تهیه و تدارک 11 قلم سیم و کیبل و 54 قلم ترانسفارمر و تجهیزات متفرقه مورد نیاز پروژه اصلاح...

معلومات بیشتر

جلسه آفرگشایی پروژه توسعه سرک شهرک امید سبز به سرک...

جلسه آفرگشایی پروژه توسعه سرک شهرک امید سبز به سرک عرفانی برگزار شد ریاست تدارکات ملی اداره امور، جلسه آفرگشایی پروژه امور ساختمان توسعه سرک اعتبار از ختم سرک شهرک امید سبز به سرک عرفانی مربوط شاروالی را امروز...

معلومات بیشتر

رئیس عمومی اداره امور؛ تخصص و تعهد در مسؤلیت مهم م...

رئیس عمومی اداره امور؛ تخصص و تعهد در مسؤلیت مهم می‌باشد شیخ الحدیث مولوی نور الحق انور رئیس عمومی اداره امور و شماری از مسؤلین در مراسم افتتاحیه امتحان الکترونیکی 497 بست خالی برای اداره ملی غذا و ادویه...

معلومات بیشتر

رئیس خدمات: آفرگشایی ها بر پایه عدالت و انصاف استو...

رئیس خدمات: آفرگشایی ها بر پایه عدالت و انصاف استوار است مولوي نجم الدين واثق رئیس خدمات اداره امور در جلسه آفرگشایی پروژه (امور ساختمان فاز دوم پروژه انکشاف مجدد شهری پنجصد فامیلی واقع ناحیه یازدهم ) در حالیکه...

معلومات بیشتر

آفرگشایی تجهیزات امنیتی تکنالوژی معلوماتی و آپگرید...

آفرگشایی تجهیزات امنیتی تکنالوژی معلوماتی و آپگرید مرکز معلومات ملی برگزار شد حافظ نخبت الله زاهد، رئیس تکنالوژی معلوماتی اداره امور در جلسه آفرگشایی پروژه (تهیه تجهیزات امنیتی تکنالوژی معلوماتی و آپگرید مرکز...

معلومات بیشتر

رئیس تسهیل سرمایه‌گذاری با مسؤلین شرکت 77 ترکی دید...

رئیس تسهیل سرمایه‌گذاری با مسؤلین شرکت 77 ترکی دیدار نمود انجنیر احمد ضیاء خالد، رئیس تسهیل سرمایه‌گذاری ریاست عمومی اداره امور امارت اسلامی افغانستان با رئیس شرکت براق انسال دیدار نمود و در مورد برخ...

معلومات بیشتر

آخرین خبر ها

ویدیو های بیشتر