برنامه آموزشی توسط انستیتوت تدارکات ملی برای کارکنان مقام ریاست الوزراء آغاز شد

به منظور حل مشکلات مرزی ولایت های غزنی، زابل و پکت...

به منظور حل مشکلات مرزی ولایت های غزنی، زابل و پکتیکا بحث شد به منظور تطبیق فیصله کابینه جهت حل مشکلات نقاط مرزی ولایت های غزنی، زابل و پکتیکا نشستی به رهبری شیخ الحدیث مولوی نورالحق انور، رئیس عمومی اداره امو...

معلومات بیشتر

به منظور حل مشکلات مرزی ولایت های غزنی، زابل و پکت...

به منظور حل مشکلات مرزی ولایت های غزنی، زابل و پکتیکا بحث شد به منظور تطبیق فیصله کابینه جهت حل مشکلات نقاط مرزی ولایت های غزنی، زابل و پکتیکا نشستی به رهبری شیخ الحدیث مولوی نورالحق انور، رئیس عمومی اداره امو...

معلومات بیشتر

جلسه هماهنگی به‌منظور تطبیق حکم مقام عالی ریاست ال...

جلسه هماهنگی به‌منظور تطبیق حکم مقام عالی ریاست الوزراء برگزار گردید این جلسه، جهت ایجاد مراکز واحد طی مراحل اسناد صادراتی به رهبری ریاست تسهیل سرمایه گذاری اداره امور و با اشتراک وزارت های صنعت و تجارت،...

معلومات بیشتر

معاون امور فرهنگی و اجتماعی اداره امور با علمای نا...

معاون امور فرهنگی و اجتماعی اداره امور با علمای ناحیه دوازدهم و سیزدهم دیدار نمود نور محمد حیدری، معاون ریاست امور فرهنگی و اجتماعی اداره امور با علمای کرام ناحیه دوازدهم و سیزدهم شهر کابل به منظور حل مشکلات آ...

معلومات بیشتر

به منظور توزیع زمین برای شرکت ها جلسه برگزار گردید

به منظور توزیع زمین برای شرکت ها جلسه برگزار گردیدنشستی به اساس حکم امیر المؤمنین حفظه الله، به‌منظور توزیع زمین و حل مشکلات پیرامون آن برای شرکت های کارخانه ذوب آهن «خان استیل»، کارخانه کابل-فو...

معلومات بیشتر

جلسه اداری هفته‌وار ریاست عمومی اداره امور برگزار...

جلسه اداری هفته‌وار ریاست عمومی اداره امور برگزار شد جلسه اداری هفته‌وار ریاست عمومی اداره امور امروز دو شنبه«27 جمادی الاول/20 قوس» به رهبری شیخ الحدیث مولوی نورالحق انور رئیس عمومی ادار...

معلومات بیشتر

آخرین خبر ها

ویدیو های بیشتر