رئیس امور فرهنگی و اجتماعی با علماء، متنفذین و نمایندگان ترکتباران دیدار کرد

جلسه طرح مشترک پیرامون تداوی معتادین مواد مخدر در...

جلسه طرح مشترک پیرامون تداوی معتادین مواد مخدر و آموزش فنی و حرفوی جهت کاهش و محو اعتیاد به مواد مخدر از طرف ریاست امور فرهنگی و اجتماعی ریاست عمومی اداره امور ا.ا.ا با حضور نماینده گان وزارت های داخله، صحت عامه، معار...

معلومات بیشتر

جلسه هماهنگی به منظور نهائی سازی طرزالعمل توزیع کم...

  جلسه هماهنگی نهایی سازی طرزالعمل مساعی مشترک میان وزارت امور مهاجرین و عودت کننده‌گان و شاروالی کابل از جانب ریاست امور فرهنگی و اجتماعی ریاست عمومی اداره امور ا.ا.ا، در تالا کنفرانس‌های این ا...

معلومات بیشتر

جلسه اداری ریاست عمومی اداره امور برگزار شد

جلسه اداری ریاست عمومی اداره امور با اشتراک رئیسان و مسوولان واحدهای جانبی آن به رهبری شیخ الحدیث نورالحق "انور" معاون انسجام امور دولت، ریاست عمومی اداره امور ا.ا.ا در تالار کنفرانس‌های این اداره برگزار گردید.

معلومات بیشتر

جلسه پیرامون چگونگی انتقال پوهنځی طب نظامی پوهنتون...

جلسه پیرامون چگونگی انتقال پوهنځی طب نظامی پوهنتون طبی کابل از چوکات تشکیل وزارت تحصیلات عالی در تشکیل قومندانی اکادمی علوم قومندانیت صحیهء ستردرستیز و همچنان انتفال دوبارهء تعمیر و ملحقات شفاخانه کدری طبی پوهنت...

معلومات بیشتر

جلسه شماره (34) کابینه امارت اسلامی تحت ریاست الحا...

جلسه کابینه امارت اسلامی برگزار شدجلسه شماره (34) کابینه امارت اسلامی تحت ریاست الحاج ملا محمد حسن آخند رئیس الوزرا برگزار گردید.جلسه با تلاوت از آیات کلام الله مجید آغاز و سپس بر اساس اجندا در مورد موضوعا...

معلومات بیشتر

جلسه اداری ریاست عمومی اداره امور برگزار شد

جلسه اداری ریاست عمومی اداره امور با اشتراک روسا و مسوولان واحدهای جانبی آن، تحت ریاست مولوی احمدجان احمدی رئیس عمومی اداره امور ا.ا.ا در تالار کنفرانس‌های این اداره برگزار گردید.در این جلسه ضمن پیگیری و اس...

معلومات بیشتر

آخرین خبر ها

ویدیو های بیشتر