# لوگو نام ولایت توضیحات شماره تلیفون وب سایت
1 مقام ولایت ارزگان مقام ولایت ارزگان الحاج محمد عمر شېرزاد  0744404841 وب سایت
2 مقام ولایت کندز مقام ولایت کندز سرپرست مقام ولایت  حشمت الله رحیمی عرضبیگی 0745610449 وب سایت
3 مقام ولایت کنر مقام ولایت کنر عبدالستار میرزکوال 0771989300 وب سایت
4 مقام ولایت لغمان مقام ولایت لغمان محمد آصف ننگ 0704999933 وب سایت
5 مقام ولایت لوگر مقام ولایت لوگر محمد اجمل شاه پور 0747940024 وب سایت
6 مقام ولایت میدان وردک مقام ولایت میدان وردک عبدالرحمن طارق 0767102020 وب سایت
7 مقام ولایت ننگرهار مقام ولایت ننگرهار ضیاالحق امرخیل 0796333301 وب سایت
8 مقام ولایت نورستان مقام ولایت نورستان حافظ عبدالقیوم 0705555050 وب سایت
9 مقام ولایت نیمروز مقام ولایت نیمروز سید ولی سلطان 0797491495 وب سایت
10 مقام ولایت هرات مقام ولایت هرات سید عبدالوحید قتالی 0402443148 وب سایت
11 مقام ولایت هلمند مقام ولایت هلمند محمد یاسین خان 0702969620 وب سایت
12 مقام ولایت غور مقام ولایت غور نور محمد کهنورد 0793747262 وب سایت
13 مقام ولایت کاپیسا مقام ولایت کاپیسا عبدالطیف مراد 0704999921 وب سایت
14 مقام ولایت کابل مقام ولایت کابل محمد یعقوب حیدری 0797986153 وب سایت
15 مقام ولایت کندهار مقام ولایت کندهار حیات الله حیات 0700321199 وب سایت
16 مقام ولایت فراه مقام ولایت فراه محمد شعیب ثابت 0797986153 وب سایت
17 مقام ولایت فاریاب مقام ولایت فاریاب داکتر نقیب الله فایق 0799198380 وب سایت
18 مقام ولایت غزنی مقام ولایت غزنی وحیدالله کلیمزی 0790388888 وب سایت
19 مقام ولایت بدخشان مقام ولایت بدخشان محمد ذکریا سودا 0795707373 وب سایت
20 مقام ولایت بغلان مقام ولایت بغلان تاج محمد جاهد 0700692118 وب سایت
21 مقام ولایت بلخ مقام ولایت بلخ محمد اسحق رهگذر 0778182844 وب سایت
22 مقام ولایت پروان مقام ولایت پروان دگر جنرال فضل الدین عیار 0705171174 وب سایت
23 مقام ولایت پکتیکا مقام ولایت پکتیکا داکتر مجیب الله څمکنی 0787424344 وب سایت
24 مقام ولایت پکتیا مقام ولایت پکتیا   عبدالولی سهی 0705753345 وب سایت
25 مقام ولایت پنجشیر مقام ولایت پنجشیر  انجینیر کمال الدین نظامی 0744443778 وب سایت
26 مقام ولایت تخار مقام ولایت تخار عبدالحق شفق 0706505323 وب سایت
27 مقام ولایت جوزجان مقام ولایت جوزجان لطف الله عزیزی 0786525388 وب سایت
28 مقام ولایت خوست مقام ولایت خوست محمد صدیق پتمن 0766198899 وب سایت
29 مقام ولایت دایکندی مقام ولایت دایکندی محمد ضیا همدرد 0779800935 وب سایت
30 مقام ولایت زابل مقام ولایت زابل تورن جنرال محمد نبی احمدزی 0706661808 وب سایت
31 مقام ولایت سرپل مقام ولایت سرپل عبدالقادر آشنا 0704999919 وب سایت
32 مقام ولایت سمنگان مقام ولایت سمنگان محمد داوود کلکانی 0797500108 وب سایت
33 مقام ولایت بادغیس مقام ولایت بادغیس  والی ولایت عبدالغفورملکزی 0795138518 وب سایت
34 مقام ولایت بامیان مقام ولایت بامیان . 0799324219 وب سایت