# لوگو ولایت‌ اسمی توضیحات تیلفون رقم وب سایت
1 لوگر ولایت مقامی لوگر ولایت مقامی محمد اجمل شاه پور 0747940024 وب سایت
2 فاریاب ولایت مقامی فاریاب ولایت مقامی داکتر نقیب الله فایق 0799198380 وب سایت
3 فراه ولایت مقامی فراه ولایت مقامی محمد شعیب ثابت 0797986153 وب سایت
4 کندهار ولایت مقامی کندهار ولایت مقامی حیات الله حیات 0700321199 وب سایت
5 کابل ولایت مقامی کابل ولایت مقامی محمد یعقوب حیدری 0797986153 وب سایت
6 کاپیسا ولایت مقامی کاپیسا ولایت مقامی عبدالطیف مراد 0704999921 وب سایت
7 کندز ولایت مقامی کندز ولایت مقامی حشمت الله رحیمی عرضبیگی ولایت مقامی نینگ سرپرستی 0745610449 وب سایت
8 کنر ولایت مقامی کنر ولایت مقامی عبدالستار میرزکوال 0771989300 وب سایت
9 لغمان ولایت مقامی لغمان ولایت مقامی محمد آصف ننگ 0704999933 وب سایت
10 غور ولایت مقامی غور ولایت مقامی نور محمد کهنورد 0793747262 وب سایت
11 میدان وردک ولایت مقامی میدان وردک ولایت مقامی عبدالرحمن طارق 0767102020 وب سایت
12 ننگرهار ولایت مقامی ننگرهار ولایت مقامی ضیاالحق امرخیل ولایت مقامی نینگ  0796333301 وب سایت
13 نورستان ولایت مقامی نورستان ولایت مقامی حافظ عبدالقیوم 0705555050 وب سایت
14 نیمروز ولایت مقامی نیمروز ولایت مقامی سید ولی سلطان 0797491495 وب سایت
15 هرات ولایت مقامی هرات ولایت مقامی سید عبدالوحید قتالی 0402443148 وب سایت
16 هلمند ولایت مقامی هلمند ولایت مقامی محمد یاسین خان 0702969620 وب سایت
17 ارزگان ولایت مقامی ارزگان ولایت مقامی  الحاج محمد عمر شېرزاد ولایت مقامی نینگ 0744404841 وب سایت
18 تخار ولایت مقامی تخار ولایت مقامی عبدالحق شفق 0706505323 وب سایت
19 بامیان ولایت مقامی بامیان ولایت مقامی سید انور رحمتی 0799324219 وب سایت
20 بدخشان ولایت مقامی بدخشان ولایت مقامی محمد ذکریا سودا 0795707373 وب سایت
21 بغلان ولایت مقامی بغلان ولایت مقامی تاج محمد جاهد 0700692118 وب سایت
22 بلخ ولایت مقامی بلخ ولایت مقامی محمد اسحق رهگذر 0778182844 وب سایت
23 پروان ولایت مقامی پروان ولایت مقامی دگر جنرال فضل الدین عیار 0705171174 وب سایت
24 پکتیکا ولایت مقامی پکتیکا ولایت مقامی داکتر مجیب الله څمکنی 0787424344 وب سایت
25 پکتیا ولایت مقامی پکتیا ولایت مقامی عبدالولی سهی 0705753345 وب سایت
26 پنچشیر ولایت مقامی پنچشیر ولایت مقامی انجینیر کمال الدین 0744443778 وب سایت
27 بادغیس ولایت مقامی بادغیس ولایت مقامی عبدالغفورملکزی 0795138518 وب سایت
28 جوزجان ولایت مقامی جوزجان ولایت مقامی لطف الله عزیزی 0786525388 وب سایت
29 خوست ولایت مقامی خوست ولایت مقامی محمد صدیق پتمن 0766198899 وب سایت
30 دایکندی ولایت مقامی دایکندی ولایت مقامی محمد ضیا همدرد 0779800935 وب سایت
31 زابل ولایت مقامی زابل ولایت مقامی تورن جنرال محمد نبی احمدزی 0706661808 وب سایت
32 سرپل ولایت مقامی سرپل ولایت مقامی عبدالقادر آشنا 0704999919 وب سایت
33 سمنگان ولایت مقامی سمنگان ولایت مقامی محمد داوود کلکانی 0797500108 وب سایت
34 غزنی ولایت مقام غزنی ولایت مقام وحیدالله کلیمزی 0790388888 وب سایت