رئیس امور فرهنگی با متنفذین قومی ولایت نورستان دیدار کرد

رئیس عمومی اداره امور با سفیر ملکی ناتو برای افغان...

داکتر فضل محمود فضلی رئیس عمومی اداره امور ریاست جمهوری با آقای استیفانوپونتکورو سفیر ملکی ناتو برای افغانستان دیدار کرد. هردوجانب ضمن تاکید بر تقویت اجماع صلح و صف جمهوریت، روی راه‌های رسیدن به یک اج...

معلومات بیشتر

پلان عمل چهارساله بخاطر تعقیب و تحقق تعهدات کنفران...

ورکشاپ به منظور عملی کردن، انسجام، هماهنگی، و تعقیب و تحقق تعهدات حکومت افغانستان در کنفرانس جنیوا از طرف ریاست انسجام شورا های عالی ریاست جمهوری برگزار گردید. در این ورکشاپ طی پریزنتیشنی طرزالعمل ها، میکا...

معلومات بیشتر

جلسه هماهنگی به منظور برگزاری انتخابات ولسی جرگه و...

جلسه هماهنگی به منظور برگزاری انتخابات ولسی جرگه ولایت غزنی، شورا های ولایتی، شورا های ولسوالی و شاروال ها از طرف کمیسیون مستقل انتخابات و با حضورداشت داکتر فضل محمود فضلی رئیس عمومی اداره امور ریاست جمهوری و ره...

معلومات بیشتر

در مورد پلان های سال 1400 مشاورین مقام عالی ریاست...

جلسه به منظور بحث پیرامون پلان های سال 1400 شماری از مشاورین مقام عالی ریاست جمهوری با حضور معاون انسجام امور دولت و معاون منابع و اداره، رئیس انسجام امور مشاورین و رئیس مطبوعات ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهو...

معلومات بیشتر

جلسه گروپ سوم کمیته اجرایی انکشاف سکتور خصوصی (پرا...

جلسه ششم گروپ سوم کمیته اجرایی انکشاف سکتورخصوصی (پرایسک) از سوی واحد تسهیل سرمایه گذاری ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری با اشتراک اعضای آن، برگزار شد.در این جلسه در مورد ساده سازی پروسه ها و کاهش تعدد...

معلومات بیشتر

جلسه به منظور تعقیب هدایت مقام عالی ریاست جمهوری د...

جلسه به منظور تعقیب هدایت مقام عالی ریاست جمهوری در مورد ایجاد مراکز حمایوی برای اطفال داری تاخر ذهنی از طرف ریاست امور فرهنگی و اجتماعی ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهور به رهبری عبدالکریم توتاخیل معاون معاون انسجام...

معلومات بیشتر

آخرین خبر ها

ویدیو های بیشتر