یک دربند حویلی در شهر کابل به مالک اصلی آن تسلیم داده شد

رئیس عمومی اداره امور با مسئولین برنامه "کمک برای...

داکتر فضل محمود فضلی رئیس عمومی اداره امور ریاست جمهوری با مسئولین برنامه «کمک برای اصلاحات اقتصادی» که از سوی وزارت تجارت ایالات متحده امریکا تمویل می‌گردد، از طریق ویدیوکن...

معلومات بیشتر

معرفی معاون انسجام امور دولت ریاست عمومی اداره امو...

دوکتور عبدالکریم توتاخیل به حیث معاون انسجام امور دولت، اداره امور ریاست جمهوری، به کارمندان این اداره معرفی گردید بر اساس پیشنهاد ریاست عمومی اداره امور ر...

معلومات بیشتر

معاونین جدید ریاست عمومی اداره امور معرفی شد

داکتر فضل محمود فضلی رئیس عمومی اداره امور ریاست جمهوری ضمن تبریکی عید سعید فطر به کارمندان این اداره معاونین جدید ریاست عمومی اداره امور را نیز به معرفی گرفت.

معلومات بیشتر

رئیس عمومی اداره امور با وزیر دولت در امور پارلمان...

داکتر فضل محمود فضلی رئیس عمومی اداره امور ریاست جمهور با ضیاالحق امرخیل وزیر دولت در امور پارلمانی دیدار نموده و روی فعالیت های آن وزارت و به میان آوردن هماهنگی بیشتر میان اداره امور و وزار...

معلومات بیشتر

رئیس عمومی اداره امور با سرپرست وزارت ارشاد، حج و...

داکتر فضل محمود فضلی رئیس عمومی اداره امور ریاست جمهوری با مولوی عبدالحکیم منیب سرپرست وزارت ارشاد، حج و اوقاف دیدار نمود. در این دیدار در مورد مشکلات موجو...

معلومات بیشتر

آخرین خبر ها

ویدیو های بیشتر