رئیس امور فرهنگی و اجتماعی با علماء، متنفذین و نمایندگان ترکتباران دیدار کرد

طرح سیستم معلوماتی مدیریت زمین با ادارات ذیربط شری...

جلسه به رهبری داکتر محمد رفیع پوپل معاون نظارت و حراست از قانون اداره امور ریاست جمهوری به منظور شریک سازی طرح تهیه شده سیستم معلوماتی مدیریت زمین با نمایندگان وزارت شهرسازی و اراضی و شاروالی کابل برگزار شد.

معلومات بیشتر

طرح تثبیت و ردیابی بیجاشدگان و عودت کنندگان، مورد...

ریاست امور فرهنگی اداره امور ریاست جمهوری در جلسه مشترک با مسئولان وزارت عودت و مهاجرین بالای طرح تثبیت و ردیابی بیجا شده گان، عودت کنندگان و تنظیم مساعدت ها برای آنها بحث نمودند. جلال الدین وقاد رئیس بر...

معلومات بیشتر

جلسه به منظور استماع مشکلات جوانان کشور برگزار شد

ریاست امور فرهنگی و اجتماعی ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری جلسه استماع مشکلات، نیاز ها و خواست های جوانان را با حضور داشت شماری از جوانان ولایات و مرکز کشور برگزار نمود. نخست محبوب شاه محبوب رئیس امور...

معلومات بیشتر

جلسه هماهنگی به منظور رفع مشکلات فرا راه تاسیس پوه...

جلسه هماهنگی به رهبری داکتر عبدالکریم توتاخیل معاون انسجام امور دولت ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری با حضورداشت نمایندگان وزارت های تحصیلات عالی و امور خارجه در مورد رفع مشکلات فرا راه تاسیس پوهنتون بین الم...

معلومات بیشتر

جلسه به منظور انسجام و رسید‌گی به مشکلات فعالان جا...

جلسه هماهنگی‌ به منطور انسجام و رسیدگی به مشکلات فعالان جامعه مدنی ( اعضای شورای سرتاسری مردم هزاره) از سوی ریاست امور فرهنگی و اجتماعی ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری برگزار گردید.محبوب شاه محبوب...

معلومات بیشتر

جلسه در مورد ایجاد کمیته کاری مبارزه با فساد اداری...

جلسه هماهنگی از طرف ریاست تفتیش داخلی اداره امور ریاست جمهوری به منظور تحقق هدایت جلالتمآب رئیس جمهور کشور در مورد ایجاد کمیته تخنیکی مبارزه با فساد اداری جهت پاسخ دهی به کمیسیون مبارزه به فساد اداری با حضور نما...

معلومات بیشتر

آخرین خبر ها

ویدیو های بیشتر