فرمان عالیقدر امير المؤمنين حفظه الله پیرامون ممنوعیت کشت "بنگ" در کشور

بر اساس فرمان شماره(510) مورخ ۱۶/۸/۱۴۴۴ عالیقدر اميرالمؤمنين حفظه الله رهبر امارت اسلامی افغانستان کشت بنگ در کشور ممنوع اعلان شد.
در این فرمان آمده است که، کشت بوتهء بنگ در تمام کشور به شکل مطلق ممنوع بوده و پس از این هیچ کس نمی تواند به زمین های خود بنگ بکارد و اگر در زمین خود بنگ بکارند، کشت شان از بین برده می شود.
در این فرمان، به وزارت داخله و سایر ادارات کشفی هدایت داده شده است، که متخلفین را به محکمه معرفی نموده و از سوی هم به محاکم امر شده است که متخلفین را به اساس احکام شریعت مجازات نمایند.
در ماده دوم این فرمان، فرمان مذکور از تاریخ توشیح لازم الاجراء تلقی شده و در جریده رسمی به دست نشر سپرده شده است.