معین پلان و پالیسی وزارت احیأ وانکشاف دهات معرفی گردید

معین پلان و پالیسی وزارت احیأ وانکشاف دهات معرفی گردید

 

مولوی عبدالسلام حقانی معاون مالی و اداری ریاست عمومی اداره امور امروز چهارشنبه (۷ رمضان المبارک) در مراسم معرفی مولوی شرف الدین مسلم معین اسبق وزارت مبارزه با حوادث طبیعی را که بر اساس حکم عالیقدر امیرالمؤمنین حفظه الله به عنوان معین پلان و پالیسی وزارت احیا و انکشاف دهات گماشته شده است به مسئولین و کارمندان آن وزارت رسماً معرفی نمود.

آقای حقانی در بخش از سخنانش گفت، اکنون در کشور امنیت کامل تأمین گردیده بناََ لازم است تا نهادی‌های انکشافی به جدیت کار نمایند تا کشور ما آباد و مردم به آسودگی زندگی کنند.

معاون مالی و اداری اداره امور در این مراسم گفت، ادارات حمایوی مانند وزارت احیأ و انکشاف دهات از جمله مهمترین ادارات امارتی اند که مردم به فعالیت‌های آنها چشم دوخته اند.

از جانب دیگر مولوی شرف الدین مسلم معین جدید وزارت احیا و انکشاف دهات از حسن اعتماد عالیقدر امیرالموءمنین اظهار امتنان نمود و اطمینان داد که برای رشد و انکشاف روستاهای کشور تلاش می ورزد.

آقای مسلم گفت، در پی جنگ‌ها کشور ما ویران گردیده که اکنون به خدمت صادقانه ضرورت دارد.
این محفل که با تلاوت قرآن‌کریم آغاز گردید و با دعای خیر به پایان رسید.