۳۵مین جلسه کابینه؛ ۹سنبله، روز خروج آخرین عسکر امریکایی رخصتی شد

در ۳۵مین جلسه کابینه طرح ارایه شده از جانب وزارت کار و امور اجتماعی، با رخصتی تاریخ (۹) سنبله، روز خروج آخرین عسکر امریکایی از افغانستان با شروع سال جدید هجری قمری تائید گردید.

همچنان طرح اعمار قسمت‌های باقیمانده سرک راه ابرشیم در ولایت بدخشان به جز آن قسمت‌های که با اعمار اساسی (قیر ریزی) مرتبط می باشد، تائید گردید و طبق فیصله مصوبه شماره ۱۴ کابینه، ادارات ذیربط مؤظف گردیدند تا اقدامات لازم را انجام دهند.

این جلسه، (۲۴ذو‌القعده/ ۲۳جوزا) به ریاست مولوی عبدالکبیر معاون سیاسی و کفیل ریاست الوزرأ برگزار گردید که پس از تلاوت قرآنکریم و سخنان مقدماتی در باره آجندا بحث صورت گرفت.

در جلسه فیصله گردید تا از تخلیه تانکرهای فاضلاب در دریای کابل یا سایر جاهای نامناسب که سبب آلودگی هوا و شیوع امراض می‌گردد جلوگیری صورت گیرد. به همین سبب هیئت تحت ریاست اداره ملی حفاظت محیط زیست و به اشتراک نمایندگان وزارت‌های مالیه، زراعت، آبیاری و مالداری، انرژی و آب، شهر سازی و مسکن و شاروالی کابل مؤظف گردیدند تا جاهای مناسب را برای تخلیه آن مشخص و راه حل را دریافت نماید.

در این جلسه کابینه به کمیسیون جلوگیری از غصب زمین و استرداد زمین‌های غصب شده وظیفه سپرده شد، تا موضوع آپارتمان‌های مربوط شرکت‌ کود و برق در شهر مزار شریف را که تا اکنون در تصرف کارمندان سابق شرکت متذکره قرار دارد، به شکل اصولی حل نماید.

این جلسه هفته‌وار کابینه امارت اسلامی افغانستان با دعای خیر به پایان رسید.