70 تن کارمند از انستیتوت تدارکات ملی فارغ شدند

جلسه هماهنگی به منظور صدور جواز تحت چتر واحد برگزا...

جلسۀ هماهنگی به منظور تطبیق حکم جلالتمآب رئیس جمهور کشور پیرامون صدور جواز تحت چتر واحد، از طرف واحد تسهیل سرمایه گذاری ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری برگزار گردید.در این جلسه که...

معلومات بیشتر

تمام ادارات دولتی تا ده روز آینده اسناد ثبت دارایی...

جلسۀ هماهنگی ثبت و اشاعه دارایی مقامات ادارات دولتی به ریاست داکتر محمد رفیع پوپل معاون نظارت و حراست از قانون ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری برگزار شد.در این جلسه که معینان و نما...

معلومات بیشتر

جلسه تعقیبی هدایات مقام عالی ریاست جمهوری پیرامون...

جلسه تعقیبی هدایات مقام عالی ریاست جمهوری پیرامون وضعیت صادرات از مسیر راه لاجورد و ایجاد تسهیلات در این عرصه از طرف واحد تسهیل سرمایه گذاری اداره امور ریاست جمهوری برگزار گردید.در این...

معلومات بیشتر

معاون نظارت و حراست از قانون اداره امور با تاجران...

شماری از تاجران و اعضای اتحادیه قالین فروشان در دیدار با داکتر محمد رفیع پوپل معاون نظارت و حراست از قانون اداره امور ریاست جمهوری، مشکلات و پیشنهادات شان را در زمینه چگونگی صادرات قالین و ه...

معلومات بیشتر

معاون نظارت و حراست از قانون اداره امور با تاجران...

شماری از تاجران و اعضای اتحادیه قالین فروشان در دیدار با داکتر محمد رفیع پوپل معاون نظارت و حراست از قانون اداره امور ریاست جمهوری، مشکلات و پیشنهادات شان را در زمینه چگونگی صادرات قالین و ه...

معلومات بیشتر

جلسۀ پی‌گیری مصوبات کابینه پیرامون تسریع روند گزا...

جلسۀ پی‌گیری مصوبات ۶ الی ۱۰ کابینه به هدف تسریع روند گزارش‌دهی از تحقق فیصله‌های کابینه جهت ترتیب و ارایه گزارش نهائی به جلسات کابینه به ریاست دوکتور عبدالکریم توتاخیل معاو...

معلومات بیشتر

آخرین خبر ها

ویدیو های بیشتر