70 تن کارمند از انستیتوت تدارکات ملی فارغ شدند

جلسۀ پی‌گیری مصوبات کابینه پیرامون تسریع روند گزا...

جلسۀ پی‌گیری مصوبات ۶ الی ۱۰ کابینه به هدف تسریع روند گزارش‌دهی از تحقق فیصله‌های کابینه جهت ترتیب و ارایه گزارش نهائی به جلسات کابینه به ریاست دوکتور عبدالکریم توتاخیل معاو...

معلومات بیشتر

جلسه اعضای بورد عالی تصمیم گیری برگزار شد

 جلسۀ اعضای...

معلومات بیشتر

رئیس عمومی اداره امور با اعضای شبکه زنان افغان دید...

داکتر فضل محمود فضلی رئیس عمومی اداره امور ریاست جمهوری با اعضای شبکه زنان افغان دیدار کرده و پیشنهادات شان را در رابطه به مشارکت سیاسی زنان، حضور فعال آنان در گفتگو های صلح، شورای رهبری دول...

معلومات بیشتر

جلسۀ هماهنگی به منظور جذب همکاری های مالی سازمان ص...

جلسۀ هماهنگی به منظور جذب همکاری های مالی سازمان صندوق سبز GCF به ریاست داکتر فضل محمود فضلی رئیس عمومی اداره امور ریاست جمهوری و با اشتراک شاه زمان میوندی رئیس اداره ملی حفاظت از محیط زیست...

معلومات بیشتر

رئیس عمومی اداره امور با والی هلمند دیدار نمود

داکتر فضل محمود فضلی رئیس عمومی اداره امور ریاست جمهوری با تورن جنرال محمد یاسین والی هلمند ملاقات نمود.در این دیدار، والی هلمند ضمن ارائه معلومات در رابطه به اداره محلی این ولایت بر ت...

معلومات بیشتر

رئیس عمومی اداره امور از طریق ویدیو کنفرانس با سفی...

داکتر فضل محمود فضلی رئیس عمومی اداره امور ریاست جمهوری در حالیکه اسماعیل میاخیل رئیس رادیو تلویزیون ملی نیز حضور داشت با آقای میتسوجی سوزاکا سفیر جاپان مقیم کابل از طریق ویدیو کنفرانس صحبت...

معلومات بیشتر

آخرین خبر ها

ویدیو های بیشتر