اعلان داوطلبی

اعلان داوطلبی

اعلان داوطلبی ریاست تدارکات ملی ریاست عمومی اداره امور ا.ا.ا به نمایندگی شرکت برشنا از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می‌نماید تا در این پروسه داوطلبی اشتراک نموده و نقل سافت شرطنامه مربوط را از

معلومات بیشتر

اعلان داوطلبی

اعلان داوطلبیریاست عمومی اداره امور امارت ا.ا از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می‌نماید تا در این پروسه داوطلبی اشتراک نموده و نقل سافت شرطنامه مربوط را در فلش‌دسک از ریاست تدارکات و یا از

معلومات بیشتر

اعلان داوطلبی

اعلان داوطلبیریاست عمومی اداره امور امارت ا.ا از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می‌نماید تا در این پروسه داوطلبی اشتراک نموده و نقل سافت شرطنامه مربوط را در فلش‌دسک از ریاست تدارکات و یا از ویب‌سای...

معلومات بیشتر

دعوت شرکت خدمات لوژستیکی کنک لمیتد به جلسه استماعی...

دعوت شرکت خدمات لوژستیکی کنک لمیتد به جلسه استماعیه به اطلاع شرکت خدمات لوژستیکی کنک لمیتد دارنده جواز نمبر (46456) رسانیده میشود که مطابق ماده چهل و نهم تدارکات محرومیت شان از طرف اداره د افغانستان برشنا شرکت،...

معلومات بیشتر

دعوت شرکت Qingdao Construction and Engineering Gro...

دعوت شرکت Qingdao Construction and Engineering Group به جلسه استماعیه به اطلاع شرکت Qingdao Construction and Engineering Group دارنده جواز نمبر (I-81908) رسانیده می‌شود که مطابق ماده چهل و نهم تدارکات محروم...

معلومات بیشتر