اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد

دعوت شرکت خدمات لوژستیکی کنک لمیتد به جلسه استماعی...

دعوت شرکت خدمات لوژستیکی کنک لمیتد به جلسه استماعیه به اطلاع شرکت خدمات لوژستیکی کنک لمیتد دارنده جواز نمبر (46456) رسانیده میشود که مطابق ماده چهل و نهم تدارکات محرومیت شان از طرف اداره د افغانستان برشنا شرکت،...

معلومات بیشتر

دعوت شرکت Qingdao Construction and Engineering Gro...

دعوت شرکت Qingdao Construction and Engineering Group به جلسه استماعیه به اطلاع شرکت Qingdao Construction and Engineering Group دارنده جواز نمبر (I-81908) رسانیده می‌شود که مطابق ماده چهل و نهم تدارکات محروم...

معلومات بیشتر

دعوت شرکت محترم تجارتی شاداب مدثر به جلسه استماعیه

دعوت شرکت محترم تجارتی شاداب مدثر به جلسه استماعیه به اطلاع شرکت محترم تجارتی شاداب مدثر دارنده جواز نمبر (56428) رسانیده می‌شود که مطابق ماده چهل و نهم تدارکات محرومیت شان از طرف اداره محترم شاروالی کابل،...

معلومات بیشتر

اعلان داوطلبی

اعلان داوطلبیریاست تدارکات ملی ریاست عمومی اداره امور ا.ا.ا به نمایندگی وزارت معادن و پترولیم از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می‌نماید تا در این پروسه داوطلبی اشتراک نموده و نقل سافت شرطنامه مربوط را از

معلومات بیشتر

اعلان داوطلبی

اعلان داوطلبیریاست تدارکات ملی ریاست عمومی اداره امور ا.ا.ا به نمایندگی وزارت دفاع ملی از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می‌نماید تا در پروسه داوطلبی تهیه و تدارک یک قلم بوت زرد عسکری ضرورت وزارت دفاع ملی اش...

معلومات بیشتر