اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد

اعلان داوطلبی

اعلان داوطلبی ریاست تدارکات ملی ریاست عمومی اداره امور ا.ا.ا به نمایندگی شرکت مخابراتی افغان تیلی کام از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می‌نماید تا در این پروسه داوطلبی اشتراک نموده و نقل سافت شرطنامه مربو...

معلومات بیشتر

اعلان داوطلبی

اعلان داوطلبی ریاست تدارکات ملی ریاست عمومی اداره امور ا.ا.ا به نمایندگی شرکتی مخابراتی افغان تیلی کام از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می‌نماید تا در این پروسه داوطلبی اشتراک نموده و نقل سافت شرطنامه مرب...

معلومات بیشتر

اعلان داوطلبی

اعلان داوطلبی ریاست تدارکات ملی ریاست عمومی اداره امور ا.ا.ا به نمایندگی شرکت مخابراتی افغان تیلی کام از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می‌نماید تا در این پروسه داوطلبی اشتراک نموده و نقل سافت شرطنامه مربو...

معلومات بیشتر

اعلان داوطلبی

اعلان داوطلبی ریاست تدارکات ملی ریاست عمومی اداره امور ا.ا.ا به نمایندگی شاروالی کابل از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می‌نماید تا در این پروسه داوطلبی اشتراک نموده و نقل سافت شرطنامه مربوط را از ویب&zwnj...

معلومات بیشتر

اطلاعیه تعدیل شماره (1) شرطنامه

اطلاعیه تعدیل شماره (1) شرطنامه ریاست تدارکات ملی ریاست عمومی اداره امور ا.ا.ا به نمایندگی وزارت دفاع ملی قبلاً پروژه تهیه و تدارک 9 قلم مواد تطهیریه ضرورت سال 1403 وزارت دفاع ملی را به اعلان داوطلبی سپرده بود...

معلومات بیشتر