ښاغلی ریاض احمد حیات

د ښاغلي ریاض احمد حیات پېژندنه

د زیږیدو کال:1357

د زیږیدو ځای: ولایت ننگرهار

لومړنۍ او منځنۍ زده کړې:د صدیق اکبر عالي لیسه پشاور

لوړې زده کړې: د باختر پوهنتون د اداره او تجارت ماسټر

کاري تجربه: د ټولنیزو پراختیا او حقوقي مرستو موسسې  مرستیال رییس، اجرایوی رییسُ سیمه ییز مشر، د امریکا متحده ایالاتو نړیوال پراختیا او حقوقي ادارې اسمد پروژی سیمه ییز مالي مسول، د عامې روغتیا وزارت لپاره د ګلوبل فند پروګرام سیمه ایز مدیر او د ډنمارک د ماین پاکۍ موسسې د لوجستیکي مدیر.

اوسنۍ دنده: په ولسي او ټولنیزو چارو کې د جمهوري ریاست د عالي مقام ستر سلاکار