د ادارو عاجل شمېرې

# نوم لوګو د اړیکو شمېرې
1 د کار او ټولنیزو چارو وزارت د کار او ټولنیزو چارو وزارت 0202312264
2 د امر بالمعروف او نهي عن المنکراو شکایاتو اوریدلو وزارت د امر بالمعروف او نهي عن المنکراو شکایاتو اوریدلو وزارت 0202946381
3 د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت 0202951389
4 د اقتصاد وزارت د اقتصاد وزارت 0202100428
5 د صنعت او سوداګرۍ وزارت د صنعت او سوداګرۍ وزارت 02025003570
6 د مالیې وزارت د مالیې وزارت 02029242900
7 د کلیو د بیارغونې او پراختیا وزارت د کلیو د بیارغونې او پراختیا وزارت 0202520458
8 د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت 0202922460
9 د عامې روغتیا وزارت د عامې روغتیا وزارت 0202301374
10 د اطلاعاتو او کلتور وزارت د اطلاعاتو او کلتور وزارت 0202101301
11 د لوړو زده کړو وزارت د لوړو زده کړو وزارت 0202500325
12 د پوهنې وزارت د پوهنې وزارت 0202102115
13 د ښار جوړولو او ځمکو وزارت د ښار جوړولو او ځمکو وزارت 0202300712
14 د ټرانسپورت وزارت د ټرانسپورت وزارت 0202311957
15 د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت 0202104224
16 د کانونو او پطرولیم وزارت د کانونو او پطرولیم وزارت 0202304455
17 د ارشاد حج او اوقافو وزارت د ارشاد حج او اوقافو وزارت 02022114251
18 د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت 02023211711
19 د بهرنیو چارو وزارت د بهرنیو چارو وزارت 0202100372
20 د عدلیې وزارت د عدلیې وزارت 0796079169
21 د کورنیو چارو وزارت د کورنیو چارو وزارت 0202201758
22 د ملي دفاع وزارت د ملي دفاع وزارت 0202661467