د ثبت او څیړنې ریاست پیژندنه


د شتمنیو د ثبت او پلټنې اداره
د شتمنیو د ثبت او پلټنې اداره، د اساسي قانون د ۱۵۴ مادې پر بنسټ رامنځته شوې ده. دغه اداره د لوړ رتبه مقاماتو او دولتي کارکوونکو د شتمنیو ثبت، پلټنه او خپرول پر غاړه لري.
په دې توګه هڅه کیږي، چې د عامه شتمنیو د حیف و میل، د ناوړه شخصي استفادې او په ناقانونه لارو د شتمنیو او نفوذ د زیاتیدو مخنیوی وشي.
د دې ترڅنګ، د اداري فساد پر وړاندې مبارزه، د پیسو نړیوال صندوق او نورو نړیوالو همکارانو د شرطونو پوره کول د دغې ادارې کاري لومړیتوبونه دي.

د ثبت او څیړنې ریاست پیژندنه

د فورم د نمونې او لارښود اسنادو ډاونلوډ د فورم ډاونلوډ

دانلود فایل قانون ثبت دارایی ها دانلود قانون