ښاغلی صاحب نظر سنګین

د ښاغلي صاحب نظر سنګین ژوندلیک

 زیږیدو کال: 1357

 زیږیدو ځای: ولسوالی دوشی بغلان

لومړنۍ او ثانوي زده کړې: د پلخمري اول نمبر لیسه 

لوړې زده کړې: د بلخ پوهنتون سیاسي علومو لیسانس، ابن سینا پوهنتون څخه نړيوالو اړیکو کې ماسټر

کاري تجربه: پوهنې وزارت، لوړو زده کړو وزارت، پخواني اجراییه رئیس سلاکار 

اوسنۍ دنده: د اقلیتونو د ټولنیز پېوستون او هوساینې په چارو کې د جمهوري ریاست د عالي مقام ستر سلاکار