با وکلای نواحی نهم و دهم شهرکابل جلسه صورت گرفت

معاون نظارت و حراست از قانون اداره امور ریاست جمهو...

بر اساس پیشنهاد ریاست عمومی اداره امور و منظوری مقام عالی ریاست جمهوری داکتر محمد رفیع پول در بست مافوق رتبه به حیث معاون نظارت و حراست از قانون ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری تعیین شد....

معلومات بیشتر

رئیس عمومی اداره امور ریاست جمهوری داکتر فضل محمود...

رئیس عمومی اداره امور ریاست جمهوری داکتر فضل محمود فضلی با سرپرست وزارت سرحدات و قبایل محمد شفیق گل آغا شیرزی دیدار نمود.

معلومات بیشتر

رئیس عمومی اداره امور با نمایندگان اهل هنود دیدار...

داکتر فضلی محمود فضلی رئیس عمومی اداره امور ریاست جمهوری مراتب غم شریکی خود را از حمله تروریستی به درمسال هندو باوران در کابل را مجدداً ابراز داشت. در این...

معلومات بیشتر

رئیس عمومی اداره امور ریاست جمهوری با سرپرست وزارت...

داکتر فضل محمود فضلی رئیس عمومی اداره امور ریاست جمهوری با عنایت الله مومند سرپرست وزارت معادن و پترولیم کشور ملاقات نمود. در این ملاقات روی گسترش هماهنگی...

معلومات بیشتر

رئیس عمومی اداره امور با رهبری د افغانستان برشنا ش...

به اساس هدایت مقام عالی ریاست جمهوری جلسۀ به ریاست داکتر فضل محمود فضلی رئیس عمومی اداره امور ریاست جمهوری به منظور رسیدگی و تنظیم برق پارک های صنعتی با رهبری د افغانستان برشنا شرکت برگزار گ...

معلومات بیشتر

آخرین خبر ها

ویدیو های بیشتر