با وکلای نواحی نهم و دهم شهرکابل جلسه صورت گرفت

معرفی معاون انسجام امور دولت ریاست عمومی اداره امو...

دوکتور عبدالکریم توتاخیل به حیث معاون انسجام امور دولت، اداره امور ریاست جمهوری، به کارمندان این اداره معرفی گردید بر اساس پیشنهاد ریاست عمومی اداره امور ر...

معلومات بیشتر

معاونین جدید ریاست عمومی اداره امور معرفی شد

داکتر فضل محمود فضلی رئیس عمومی اداره امور ریاست جمهوری ضمن تبریکی عید سعید فطر به کارمندان این اداره معاونین جدید ریاست عمومی اداره امور را نیز به معرفی گرفت.

معلومات بیشتر

رئیس عمومی اداره امور با وزیر دولت در امور پارلمان...

داکتر فضل محمود فضلی رئیس عمومی اداره امور ریاست جمهور با ضیاالحق امرخیل وزیر دولت در امور پارلمانی دیدار نموده و روی فعالیت های آن وزارت و به میان آوردن هماهنگی بیشتر میان اداره امور و وزار...

معلومات بیشتر

رئیس عمومی اداره امور با سرپرست وزارت ارشاد، حج و...

داکتر فضل محمود فضلی رئیس عمومی اداره امور ریاست جمهوری با مولوی عبدالحکیم منیب سرپرست وزارت ارشاد، حج و اوقاف دیدار نمود. در این دیدار در مورد مشکلات موجو...

معلومات بیشتر

رئیس عمومی اداره امور ریاست جمهوری‌ با نمایندگان و...

داکتر فضل محمود فضلی رییس عمومی اداره امور ریاست جمهوری با نمایندگان ولایت فراه در شورای ملی دیدار کرد. در این دیدار پس از استماع مشکلات نمایند‌ه‌گان ولایت یاد شده روی هماهنگی میان...

معلومات بیشتر

آخرین خبر ها

ویدیو های بیشتر