برنامه آموزشی توسط انستیتوت تدارکات ملی برای کارکنان مقام ریاست الوزراء آغاز شد

به منظور ایجاد انستیوت روباتیک جلسۀ هماهنگی برگزار...

جلسۀ هماهنگی به منظور ایجاد انستیتوت روباتیک در پوهنتون کابل تحت ریاست محمد رفیع پوپل معاون نظارت و حراست از قانون ریاست عمومی اداره امور ریاست ج.ا.ا. برگزار گردید.

معلومات بیشتر

رئیس عمومی اداره امور با سفیر آلمان مقیم کابل دیدا...

داکتر فضل محمود فضلی رئیس عمومی اداره امور ریاست جمهوری با سفیر المان آقای پیتر پروگل که دوره ماموریتش به پایان رسیده است دیدار تودیعی انجام داد. در این دی...

معلومات بیشتر

رئیس عمومی اداره امور با سفیر کانادا از طریق ویدیو...

داکتر فضل محمود فضلی رئیس عمومی اداره امور ریاست جمهوری با آقای دیف متکالف سفیر کانادا در کابل، از طریق ویدیو کنفرانس صحبت نمود. در این ویدیو کنفرانس ضمن ب...

معلومات بیشتر

رئیس عمومی اداره امور با مسئولین برنامه "کمک برای...

داکتر فضل محمود فضلی رئیس عمومی اداره امور ریاست جمهوری با مسئولین برنامه «کمک برای اصلاحات اقتصادی» که از سوی وزارت تجارت ایالات متحده امریکا تمویل می‌گردد، از طریق ویدیوکن...

معلومات بیشتر

معرفی معاون انسجام امور دولت ریاست عمومی اداره امو...

دوکتور عبدالکریم توتاخیل به حیث معاون انسجام امور دولت، اداره امور ریاست جمهوری، به کارمندان این اداره معرفی گردید بر اساس پیشنهاد ریاست عمومی اداره امور ر...

معلومات بیشتر

معاونین جدید ریاست عمومی اداره امور معرفی شد

داکتر فضل محمود فضلی رئیس عمومی اداره امور ریاست جمهوری ضمن تبریکی عید سعید فطر به کارمندان این اداره معاونین جدید ریاست عمومی اداره امور را نیز به معرفی گرفت.

معلومات بیشتر

آخرین خبر ها

ویدیو های بیشتر