برنامه آموزشی توسط انستیتوت تدارکات ملی برای کارکنان مقام ریاست الوزراء آغاز شد

نخستین جلسۀ اعضای بورد عالی تصمیم گیری به ریاست آق...

نخستین جلسۀ اعضای بورد عالی تصمیم گیری به ریاست آقای کبیر خان عیسی خیل مشاور ارشد مقام عالی ریاست جمهوری در امور حقوقی و با اشتراک معاونین ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری، برگزار گردید.

معلومات بیشتر

رئیس عمومی اداره امور با والی کابل دیدار نمود

داکتر فضل محمود فضلی رئیس عمومی اداره امور ریاست جمهوری با محمد یعقوب حیدری والی کابل و رئیس کمیته اضطرار مبارزه با شیوع ویروس کرونا دیدار نمود. در این دید...

معلومات بیشتر

رئیس عمومی اداره امور سرپرست و نامزد وزیر اطلاعات...

داکتر فضل محمود فضلی رئیس عمومی اداره امور ریاست جمهوری محمد طاهر زهیر را رسما به عنوان نامزد و سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ به کارمندان آن وزارت معرفی نمود.

معلومات بیشتر

جلسهٔ به منظور تسریع روند تطبیق پروژه دستگاه مستقل...

عطاالله نصیب رئیس واحد تسهیل سرمایه گذاری اداره امور ریاست جمهوری به اهمیت دستگاه مستقل برق حرارتی مزارشریف اشاره کرد و گفت که کار این پروژه بنا بر عدم موجودیت هماهنگی لازم میان ادارات و نها...

معلومات بیشتر

رئیس عمومی اداره امور سرپس وزارت شهرسازی و اراضی ر...

داکتر فضل محمود فضلی رئیس عمومی اداره امور ریاست جمهوری آقای محمود کرزی را به عنوان نامزد و سرپرست وزارت شهرسازی و اراضی به طور رسمی به کارمندان این وزارت معرفی کرد.

معلومات بیشتر

سرپرست و نامزد وزیر وزارت امور زنان از سوی رئیس عم...

داکتر فضل محمود فضلی رئیس عمومی اداره امور ریاست جمهوری، خانم حسینه صافی را به حیث سرپرست و نامزد وزیر وزارت امور زنان، رسما به کارمندان این وزارت معرفی کرد.

معلومات بیشتر

آخرین خبر ها

ویدیو های بیشتر