د کابینې او عالي کمیسیونونو د چارو د انسجام رئیس: نشه یي توکي د بشریت دښمن دي

ویبسایت جدید ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری ر...

در مراسمِ با حضور داکتر فضلی محمود فضلی رئیس عمومی، معاونین و روئسای ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری و با اشتراک عین الدین بهادری رئیس و حمد الله ارباب کمیشنر کمیسیون دسترسی به اطلاعات،...

معلومات بیشتر

جلسۀ به منظور اصلاحات در اکادمی علوم برگزار شد

جلسۀ هماهنگی به منظور تطبیق حکم مقام عالی ریاست جمهوری در مورد اصلاح ساختار تشکیلاتی، بازنگری وظایف و فعالیت های اکادمی علوم افغانستان از سوی ریاست انسجام امور شورا های عالی ریاست جمهوری با...

معلومات بیشتر

جلسۀ هماهنگی به منظور تطبیق فیصله های شورای عالی ح...

به منظور تعقیب و تطبیق فیصله های شورای عالی حاکمیت قانون و حکومتداری در مورد تطبیق قرار های عدلی و قضایی، هماهنگی میان وزارت امور داخله و لوی سارنوالی و گزارش از چگونگی کارکرد سیستم اپس در م...

معلومات بیشتر

داکتر فضلی: ویروس کرونا ما را به امتحان گرفت، اما...

داکتر فضلی: ویروس کرونا ما را به امتحان گرفت، اما الگوی همکاری میان کشورهای آسیای میانه نشان داد که همه مسائل، به هر اندازۀ که بزرگ باشد، با تعامل حل می شود-----داکتر فضل محمود ف...

معلومات بیشتر

تفاهمنامه تمدید اجندای ملی امنیت غذایی و تغذیه به...

داکتر فضل محمود فضلی رئیس عمومی اداره امور ریاست جمهوری دومین تفاهمنامه اجندای ملی امنیت غذایی و تعذیه را با نمایندگان نهاد های سازمان غذایی جهان (WFP)، یونیسف و اداره غذایی و زارعتی سازمان...

معلومات بیشتر

رئیس عمومی اداره امور نامزد و سرپرست وزارت ترانسپو...

داکتر فضل محمود فضلی رئیس عمومی اداره امور ریاست جمهوری قدرت الله ذکی نامزد و سرپرست وزارت ترانسپورت را رسمأ به کارمندان این وزارت معرفی نمود.رئیس عمومی اداره امور ریاست جمهوری گفت که...

معلومات بیشتر

آخرین خبر ها

ویدیو های بیشتر