"برگزاری ورکشاپ های آموزشی سبب ارتقای ظرفیت کارمندان می‌شود"

 

نثار احمد ساپی یکتن از اشتراک کننده گان ورکشاپ آموزشی پیراموان پلان و گزارش دهی برای نمایندگان وزارت ها و ادارت مستقل می‌گوید، برگزاری ورکشاپ های آموزشی سبب ارتقای ظرفیت کارمندان امارتی می‌شود.
به گفته او برگزاری چنین ورکشاپها ضرورت مبرم است تا کارمندان در بخش های مختلف خدمات ملکی معلومات بیشتر حاصل نمایند.
ورکشاپ دو روزه برای نمایندگان وزارت‌ها و ادارات مستقل، پیرامون چگونگی پلان و گزارش دهی از طرف ریاست نظارت و ارزیابی ریاست عمومی اداره امور برگزار شده بود.
دیروز شنبه(۲۹ رجب المرجب) با حضور شیخ الحدیث نور الحق انور رئیس عمومی ریاست عمومی اداره امور این ورکشاپ آغاز گردیده، که در آن نزدیک به ۶۰ تن نمایندگان وزارتها و ادارات امارتی اشتراک نمودند.

روز دوم این برنامه، که به تلاوت ایات قرآنکریم اغاز شده بود، به دعای خیر به پایان رسید.

لینک خبر روز نخست ورکشاپ یاد شده.