وزارت زراعت آبیاری و مالداری

معرفی وزارت زراعت، آبیاری و مالداری

وزارت زراعت، آبیاری و مالداری یکی از وزارت‌خانه‌های امارت اسلامی  افغانستان است.

این وزارت‌خانه روی توسعه و مدرن‌سازی زراعت، مالداری و باغداری کار می‌کند.

زراعت، منبع معیشت ۸۰ درصد جمعیت کشور را شکل می‌دهد و از این رو، وزارت زراعت افغانستان، نهادی هست که پی هم در تلاش بهبود وضعیت زراعت، افزایش حاصلات و میکانیزه‌شدن کشت و کار است.

این وزارت‌خانه برنامه‌هایی را در زمینه‌ی زراعت، مالداری و باغداری به منظور حمایت از دهقانان، مدیریت منابع طبیعی و تقویت اقتصاد زراعتی راه‌اندازی می‌کند. برنامه‌های وزارت زراعت، عبارت از تلاش‌های ترویجی و معرفی کشت‌های دارای ارزش اقتصادی برتر، تقویت محصولات سنتی، شناساندن و نشر تکنولوژی‌های زراعتی متناسب با زمین‌ها، برنامه‌های تقویت کوپراتیف‌ها، اقتصاد زراعتی و صادرات با فراهم‌آوری بازاریابی دارد.

این وزارت ساختار گسترده‌ای در مرکز و در هر ولایت، یک ریاست زراعت و در هر ولسوالی، یک آمریت امور زراعتی دارد. این نهادها در زمینه‌ی بهبود و مدرن‌سازی روش‌های کشت و کار، افزایش حاصلات، پیش‌رفته کردن باغداری، آموزش‌دهی دهقانان، باغداران و مالداران و القاح مصنوعی حیوانات و افزایش تولیدات لبنی بهداشتی فعالیت می‌کنند.

 

وظایف و صلاحیت‌های وزارت

وظایف و صلاحیت‌های وزارت زراعت، آبیاری و مالداری

وزارت زراعت، آبیاری و مالداری در چهار سکتور فعالیت می‌کند و وظایفش نیز کار روی رشد و پیش‌رفت این سکتورها است. وزارت زراعت در هر ولایت یک واحد دومی و در بیش‌تر ولسوالی‌ها مدیریت ترویج دارد.

این وزارت از طریق واحدهای دومی‌اش، صلاحیت ارزیابی نیازها، برآوردها و سروی‌های پروژه‌های مورد نیاز، مشاوره با مردم و تصمیم‌گیری در زمینه‌های رشد چهار سکتور یاد شده را دارد.

وظایف و صلاحیت‌های وزارت زراعت، در مقرره‌ی تنظیم وظایف وزارت زراعت،‌آبیاری و مالداری به تأسی از حکم ماده‌ی بیست‌وهفتم قانون اصول عمده تشکیل و وظایف وزارت‌های جمهوری اسلامی افغانستان، تعیین شده است.

اهداف وزارت زراعت در اعمال صلاحیت‌ها و اجرای وظایفش، تحکیم حاکمیت قانون، رهبری سالم در ادارات مربوط، ارایه‌ی خدمات بهتر در عرصه‌های زراعت، آبیاری و مالداری، بهبود روند استخدام کارکنان و تطبیق اصلاحات اداری است.

 بدین منظور، در این‌جا در هفت بخش، وظایف و صلاحیت‌های وزارت زراعت را با استفاده از مقرره‌ی تنظیم وظایف وزارت زراعت، آبیاری و مالداری که به هدف «تشخیص و تعیین وظایف و صلاحیت‌های وزارت زراعت، آبیاری و مالداری در عرصه‌ی زراعت، آبیاری، مالداری، صحت حیوانی، جنگل‌ها، حیات وحش و ساحات حفاظت‌شده و میکانیزه‌ی زراعتی» خلاصه کرده‌ایم.

وظایف و صلاحیت‌ها در بخش زراعت

به کار بستن بودجه به صورت موثر و بر اساس نیاز مستفیدشونده‌گان.

معرفی و ترویج بذرهای اصلاح‌شده و تولید نژادهای جدید نباتات با استفاده از فارم‌ها و گروه‌های تحقیقی وزارت زراعت در مناطق مختلف کشور.

آموزش دهقانان در زمینه‌های مختلف زراعتی؛

حل مشکلات دهقانان به صورت آنلاین و رایگان در سراسر کشور، با خط تماس رایگان ۱۵۰.

ساخت مزرعه‌های نمایشی برای دهقانان به منظور تشویق و ترغیب آنان به کشت‌های پرحاصل و مدرن.

معرفی روش‌های کشت مدرن، مانند قطاری، ساخت و ترویج باغ‌ها با سیستم‌های جدید.

ایجاد و ترویج ساخت باغ‌های متراکم برای حاصل زیاد از زمین کم.

ساخت باغ‌های مدرن، تجارتی و شخصی برای دهقانان و شهروندان (با سب‌سایدی مشخص).

ترویج تولید سبزی در فصل‌های متفاوت سال با ایجاد سبزخانه‌ها به دهقانان.

حمایت از خانم‌های علاقه‌مند به زراعت و زراعت‌پیشه با توزیع باغ‌چه‌های خانه‌گی.

تولید و ارائه‌ی سالانه‌ی صدها هزار نهال، برای رشد سرسبزی.

 

وظایف و صلاحیت‌ها در بخش آبیاری

پلان و برنامه‌سازی برای دریافت بودجه در بخش آبیاری؛

ساخت شبکه‌های آبیاری؛

بازسازی شبکه‌های آبیاری؛

ساخت حوض‌ها؛

ساخت ذخیره‌گاه‌ها؛

کاهش منازعات بر سر آب؛

افزایش زمین‌های زراعتی با ارائه‌ی آب بیش‌تر؛

ترویج صرفه‌جویی در مصرف آب؛

ساخت شبکه‌های آبیاری قطره‌ای برای ترویج آبیاری مدرن؛

ساخت شبکه‌های آبیاری با انرژی آفتابی، برای استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر.

وظایف و صلاحیت‌ها در بخش مالداری

پلان‌گذاری و برنامه‌ریزی برای رشد مالداری؛

تولید واکسین برای بالا بردن مصونیت مالداری؛

تطبیق کمپین‌های واکسیناسیون امراض مختلف حیوانی ( و بیماری مشترک میان حیوانات و انسان‌ها)

آموزش مالداران برای بلندبردن مصونیت مالداری و رشد درآمدهای مالداران؛

حمایت از سرمایه‌گذاری‌ها در بخش مالداری (ارائه‌ی کمک به سرمایه‌گذاران برای ایجاد مرغداری‌های بزرگ)

توزیع فارم‌های کوچک و متوسط مرغداری به خانم‌های نیازمند؛

توزیع صندوق‌های زنبور عسل و آموزش‌دهی برای رشد زنبورداری؛

پالیسی‌سازی و ارایه مشورت برای مصون‌سازی صنعت مرغداری (شامل ممنوعیت ورود مرغ‌های پیر و جلوگیری از واردات هنگام شیوع بیماری‌ها از خارج کشور).

وظایف و صلاحیت‌ها در بخش منابع طبیعی

پلان‌گذاری و برنامه‌ریزی برای حفاظت، رشد و توسعه‌ی منابع طبیعی؛

ایجاد و حمایت از انجمن‌های جنگل‌داری برای حفاظت از جنگل‌ها؛

ایجاد و حمایت از انجمن‌های حفاظت از چراگاه‌ها؛

ایجاد جنگل جدید (پسته، جلغوزه، چارمغز و دیگر درختان)؛

توزیع بذر و ریشه‌ی نباتات طبی برای حفاظت از نسل این نباتات؛ مانند هینگ، شیرین‌بویه و دیگر نباتات طبی)؛

حفاظت از ریگ‌های روان با غرس نهال‌های گز، برای جلوگیری از بیش‌ترشدن صحراها؛

ساخت جنگل‌های جدید برای افزایش میزان تولید آکسیجن در حوالی مناطق شهری، مانند کمربند سبز کابل.

راه‌اندازی سروی‌های مشترک و مشورت کردن با مردم

دریافت نظر مردم و تعمیل دیدگاه‌های مستفیدشونده‌گان در برنامه‌های توسعه‌ای وزارت،

آگاهی‌یابی از چگونه‌گی اثرات و میزان ثمردهی پروژه‌های تطبیق شده،

زمینه‌سازی استفاده از اطلاعات و آمارها در پلان‌گذاری‌ها برای استفاده‌ی موثر از تطبیق پروژه‌ها،

راه‌اندازی کنفرانس‌های بزرگ زراعتی مردان و زنان برای اشتراک تجربه‌ها و استفاده از دیدگاه‌های اشتراک‌کننده‌گان توسط هم‌دیگر و وزارت زراعت، آبیاری و مالداری.

 

سایر فعالیت‌ها

معرفی محصولات زراعتی

برای بازاریابی محصولات داخلی، نهادهای مشخصی وجود دارد، اما وزارت زراعت به معرفی تولیدات زراعتی در مواقعی که لازم باشد، اقدام می‌کند.

راه‌اندازی نمایشگاه‌های داخلی محصولات زراعتی،

هم‌آهنگی برای اشتراک نماینده‌گان تولیدات زراعتی افغانستان در نمایشگاه‌های بین‌المللی،

راه‌اندازی جشن دهقان در دوم حمل هر سال.

تطبیق قوانین، مقرره‌ها، اصول، اصلاحات و لوایح اداری و مبارزه جدی با فساد

ساختن پلان عمل مبارزه با فساد،

تطبیق کامل پلان عمل مبارزه با فساد،

جلوگیری از نقض قوانین و مقررات،

تطبیق کامل قوانین در بخش‌های مختلف،

زمینه‌سازی برای انجام اصلاحات اداری،

حمایت کامل از تفتیش داخلی،

همکاری با مراجع عدلی و قضایی برای آوردن شفافیت،

نظارت از اجراات، و همکاری در نظارت و فراهم‌سازی زمینه‌ی کامل دست‌رسی به معلومات برای نهادهای مرتبط،

ارائه‌ی اطلاعات مطابق قانون دست‌رسی به اطلاعات و همکاری بیش‌تر با گزارش‌گران تحقیقی در مبارزه با فساد.

یادداشت: وزارت زراعت، آبیاری و مالداری، در موقع نیاز، با همکاری  و همراهی نهادهای ذی‌ربط (پارلمان وزارت مالیه و...) صلاحیت دارد در صورت بروز مشکلات احتمالی مانند آفات طبیعی، خشک‌سالی و یا دیگر چالش‌ها، روی تطبیق برخی از این پروژه‌ها، برای جلوگیری از خساره‌های ناشی از مشکلات پیش‌آمده، تجدید نظر کند و پروژه‌های جدیدی را برای مهار مشکلات پیش‌آمده روی دست بگیرد.